U1:210-1


(Rubrik:)
Skiädwe sochen,  Säters lähn.


      Notarum explicatio.

1.   Jöran Hanssons hemman påå Ny-
      bärgiet, rentar 3 stighar kol.
A.  Åker af tächtan, fins afrijtat folio 10,          tunner  1 23/32.
      Höö af samma tächt ähr beblandat medh myra
      och hårdhwall,                                                las  24.
B.  Onytigha myrer der sammastädes.
C.  Onytigha stenbackar der sammastädes.

2.  Hans Andersons hemman på Nybärggiet,
      renthar tilhoppa  9 stighar kol.
D.  Åker uthi tächtan,                                        tuner  1 5/32.
      Höö der sammastädes,                                   las  14.
E.  Höö af en lithen ängz wreet,                             las  2.
F.  Höö af enn elack hårdhewalz ängh,                  las  3.
      Åker der sammastädes,                             tunner  3/16.
G.  Höö af en myre och hårhewalz tächt,               las  14.
      Åker der sammastädes,                             tunner  5/16.
H.  Höö af en lithen hårdhewalz täppa,                  las  1/2.
I.   Noch höö af en lithen täppa, dock elack
      skarpp hårdhewall,                                         las  1/4.
                                                                                      *

      *  Äger och höö af en änges fiäll, fins afritat
      folio 9, dock hårdhewall,                                las  2 1/2.
K.  Bethesshaghar finnas afrijtadhee, folio 10.
L.  Noch höö af en myre och hårdewalz ängh,      las  6.
      Höö af  hwsse tompter medh 22 noterat,        las  1.

3.  Oluff Larssons hemman, renthar
      5 1/2 stigh kol.
M.  Åker af tächtan ähr beblandat medh myra och
      hårdhewall,                                              tunner  4.
      Höö af samma tächt,                                     las  12.
      Ägher och höö af en hårdewalz ängh som fins
      afritat folio 9,                                                las  5.
N.  Åker af en lithen täppa,                           tunner  3/16.
      Höö der sammastädes,                                 las  1/4.
O.  Ägher och en bethesshaghe.
100. Löffåhss gruffwa.
200. Konstehiulet som dråger watnet utur grufuan.

(Karttext:)
Onytigh myra.
Här möther skogh och uthmarck påå denna sidhan.
Här möther skogh och mulebethee påå denna sidhan.
Ler mylla.
Ler mylla.
Onyttigh myra.
Ler mylla.
Kallas Damsiönn.
Ler iordh.
Här möther skogh och mulebethe påå denna sidhan.
Ler iordh.
Här möther Jöhan Larssons ägor påå denna sidhan.
Ler   jordh.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Ler iordh.
Onyttigh myra.
Elack slogh myra.
Lissle siönn.
Flygtie dammen.
Onyttigh myra.
Här möther och skogh, mulebethee påå denna sidhan.
Elack slogh myra.
Leriordh.
Elack slogh mora1.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_____________
1Fel för myra?