U1:213Effterskreffne byar ähre uthi Skiädwe sochen
i Säters län och Boofiärdingen belägne och affmätte, anno
                                  1647.


Ossmunsboo,                                      2.
Skinnareboo,                                      3.
Skouggeboo,                                      4.
Sallemackareboo,                               4.
Krafsseboo,                                        5.
Muremästareboo,                               7.
Kiällebärgh,                                        8.
Giöteboo,                                           8.
Kiörckilleboo1,                                   9.
Moran,                                              11.
Smältare täcktan,                               12.
Pinckeboo,                      folio            13.
Krukeboo,                                         13.
Ellingzbodha,                                      14.
Markussboda,                                    15.
Finneboda,                                         16.
Gamblegården,                                   17.
Gulssmedzboo,                                   18.
Swenskeboo,                                      18.
Bulteboda,                                          19.
Hysshyttan,                                         20.
Trålleboo,                                           21.
Nyygården,                                         22._____________
1Alternativt Kiörekilleboo.