U1:214


(Rubrik:)
Skädewedh sochen.


      Notarum explicatio.

1.   Ossmunssboo ähr 1/4 skatte hemman.
      Skattat för                                          span  5 1/4.
      Der till fins ingen sädhes eller trädhes
      åker uthan täckteiordh.
A.  Åker uthi tächtan,                             tunner  6 3/8.
B.  Obruckat  åker der sammastädes,     tunner  3 3/16.
      Höö der sammastädes,                           las  20.
C.  Höö af en elack slogh myra,                    las  3.
D.  Enn bethesshage.
E.  Humblegårdh till,                             stengger  300.
      Höö af enn elack myreängh, kommer Erick
      Oluffson i Forssa som fins i Säthrabygge-
      fierdingen, folio 30 medh H noterat,        las  1 1/2.

      Till förbenämte hemman ähr skogh till wedh och
      gierdzlee lithett. Timber, näfwer och löfskog
      ingen uthan påå Store Ålmenningen enn
      stor mill ifrån hemmanet. Qwarn och
      sågh ingen. Fijskewatnn intet.

(Karttext:)
Möther Skuggeboo ägor.
Här möther skogh och uthmarck påå denna sidhan.
Här möther Skinnareboo crone ägor på denna sidhan.
Grundh leriordh.
Obrukad.
Grundh leriordh.
Bethesshage.
Här möther enn onytigh myra.