U1:215


(Rubrik:)
Sätters lähn.


      Notarum explicatio.

      Skinnarreboo ähr 3/8 crone hemman.
      Skattat för,                                      span  6.
      Der till fins ingen sädes eller trädes åcker
      uthan täckteiordh.
A.  Åker af store täcktan,                   tunner  2 1/2.
      Höö der sammastädes,                       las  37.
B.  Åker af lille täcktan,                      tunner  16.
      Höö der sammastädes,                       las  3.
C.  Åker wreett,                                  tunner  9/16.
D.  Enn hästehaghe.
E.  Enn onytigh myra.
F.  Enn onytigh skogzbacke, skoghgången af
      tall och biörck.
      Jöhan Jöransson på Hysshythan som fins
      afrijtat och describerat folio 20, äger och
      enn bethesshage medh G noterat.
      Matz Pedhersson ibidhem, som fins och
      describerat folio 20, äger och enn lithen
      myre och hårdhewalz ängh medh H noterat,
      höö till                                              las  2 1/2.

Till förbemälte crone hemman ähr skogh och mulebe-
the lithet till wedh och gierdzle. Tijmber, näfuer
och löfskogh ingen uthan påå Store Ålmennin-
gen enn stor mijll ifrån hemmannet. Qwarn
och sågh ingen. Fijskewatnn och intet.

(Karttext:)
Här mötha Salemackareboo ägor.
Här möther enn onytigh sandhåss påå denna sidhan.
Här mötha Skuggeboo ägor påå denna sidhan.
Hårdhewalz ängh.
Sandhmylla.
Slogh myra.
Här möther Ossmunssboo ägor på denna sidhan.
Sandh mylla.
Här möther skogh och uthmarck.
Här möther några skogz ängar.