U1:217


(Rubrik:)
Säters lähn.


      Notarum explicatio.
3.  Krafzeboo ähr 1/2 crone hemman skattat
      för,                                                        span  8.
      Der till fins ingen sädhes eller trädhes åker
      uthan täckteiordh.
A.  Åker af täcktan,                                   tunner  3 11/16.
      Höö der sammastedes,                              las  27.
B.  Åker af en täppa,                                 tunner  5/8.
C.  Nock obruckat åker af en täppa,           tuner  3/8.
D.  Åker af en hårdh och myrewalz ängh,   tunner  15/16.
E.  Obruckat åcker der sammastädes,        tunner  3/8.
      Höö af samma ängh,                                 las  3 1/2.
F.  Enn bethesshaghe. 

Till förbemälte cronehemman ähr skogh och mulebethe till
wedh och gierdzle lithet. Timber, näfwer och löf-
skogh ingen uthan påå Store Ållmenningen en
stor mijll der ifrån. Fijskewatnn intet. Qwarn
och sågh ingen.

(Karttext:)
Blåfyllan.
Här möther skogh och uthmarck påå denna sidhan.
Ler iordh.
Leriordh.
Her möther skogh och enn sandh-åhss.
Her mötha Muremästareboo ägor på denna sidhan.
Här möther skogh och uthmarck påå denna sidhan.
Ler mylla.
Her möther Salemackareboo ägor.