U1:219


(Rubrik:)
Säters lähn.


      Notarum explicato.

      Muremästereboo ähr tilhoppa 7/8 skatte-
      hemman och fins ingen sädhes eller trädes åker
      uthan täckteiordh. Uthi förbemälte hemman ägia desse
      effterskriffue.
1..  Jon Pedersons ähr 5/8 skattehemman.
      Skattat för,                                           spän  9 1/2.
A.  Åker af täcktan,                                 tunner  5 1/4.
B.  Obruckat åker af samma täckt,            tuner  11/16.
      Höö der sammastädes,                           las  22.
C.  Höö af enn myre och hårdhewalz ängh,   las  6.
D.  Enn onytigh myra der sammastädes.
E.  Höö af enn hårdhewalz täppa,                 las  2 1/2.
      Åker der sammastädes,                    tunner  3/8.
F.  Enn lithen bethesshage.
      Erich Mårthensson i Ytter Säthra i Sättrabyg-
      gee fierdingen, fins folio 22, äger och en änges-
      täppa mädh G noterat, höö                     las  2 1/2.

      Till Murmästarebo kommer en fäbodwall
      och beteshage, se paginering 270, not 59, 60.  lass 10.

2.  Erich Staffanssons ähr 1/4 hemman,
      Skattat för,                                                 span  4.
H.  Åker af tächtan,                                        tunner 3 15/16.
     Höö af samma tächt beblandhat medh elack
      myre och hårdewall, tilhoppa                          las  30.
I.   Åker af enn täppa medh,                            tunner  5/16.
      Höö der sammastedes,                                   las  1/2.
K.  Höö af enn myre och skarp hårdhewalz ängh,  las  14.
      Obruckat åcker af samma ängh,                tunner  5/8.
L.  Höö af en hårdhewalz täppa,                           las  2 1/2.
M.  Enn bethesshaghe.
      Hanss Larsson i Tyskeboo i Säthrabygge
      fierdingen, fins describerat folio 23, äger och en
      änges fiäll medh N noterat, höö                      las  3.
      Giötheboo fins afrijtat folio 8, äger och
      här enn änges fiäll medh O noterat, höö          las  1 1/2.

Till förbemälte hemman här skogh och mulebethe till wedh
och gierdzlee till nötorfftan. Tijmmber, nefuer och
löfskogh ingen, uthan påå Store Ålmeningen enn
stor mijll ifrån hemmanet. Fiskewatnn intet.
Qwarn och sågh ingen.

(Karttext:)
Här möther Götheboo ägor påå denna sidhan.
Här möther skogh och uth-marck påå denna sidhan.
Grundh leriordh.

Här möther Krafzeboo crone äger.
Här möther skogh och mulebethe påå denna sidhan.
Här möther skogh och uthmarck.
Här mötha skogz ängar.
Leriordh.
Elack slogh myra.
Leriordh öfwer alt.
Slogh myra.
Obrukad.
Här möther Öfuer Säthra ägor påå denna sidhan.
Elack slogh myra.
Onytigh myra.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_____________
Tillskrivit senare.