U1:220


(Rubrik:)
Skiädwe sochen.


      Notarum explicatio.

1.   Kiällebärgh ähr skatte hemman.
      Skatatt för,                                          span  5.
      Der till ähr ingen sädhes eller trähes åker uthan
      tächteiordh.
A.  Åker af tächtan,                                 tunner  5.
      Höö der sammastädes,                           las  20.
B.  Höö af en myra och hårdhewalz ängh,      las  7.
      Åker der sammastädes,                      tunna  1 1/4.
C.  Enn bethesshage.
D.  Höö af twå små änges täppor                  las  1.      Notarum explicatio.

2.  Götheboo ähr 3/8 skatte hemman, skatatt för span 5 1/2.
      Der till ähr ingen sädhes eller trädhes åker uthan tächteiordh.
E.  Åker af tächtan,                                  tunner  5 3/4.
      Höö der sammastedes,                            las  24.
      Äger en ängsfjäll, paginering 219 med O noterat,       1 1/2.

Till åfwanbemälte hemman ähr skogh till wedh och gierdzle
till nötorfftan. Timber, näfwer och löfskogh ingen,
uthan påå Storee Ålmenningen enn stor mill ifrån
hemmanet. Fijskewatnn intet. Qwarn och sågh ingen.

(Karttext:)
Här möther skogh och uthmarck påå denna sidhan.
Här möther Mora ägor.
Sandh mylla.
Betesshage.
Här möther skogh och uthmarck påå denna sidhan.
Sandh mylla.
Sandh iordh.
Här möther en ängh, kommer Muremä-stareboo till påå denna sidhan.
Sandh iordh.
Sandh iordh.


___________________
Tillskrivit senare.