U1:221


(Rubrik:)
Säters lähn.


      Notarum explicatio.

3.  Kiörkielleboo ähr 3/8 skattehemman.
      Skatat för,                                          span  6.
      Der till ähr ingen sädes eller trädes åker
      uthan tächteiordh.
A.  Åker af täcktan,                               tunner  4 3/4.
      Höö der sammastädes,                          las  20.
B.  Åker af en täppa,                             tunner  11/16.
C.  Enn bethesshagee.
D.  Höö af en crone ängh, kommer Pinckeboo
      crone hemman till som fins afrijtat folio 13, las 10.

Till förbemälte hemman här skogh till wedh och gierdzle
lithet. Timber, näfuer och löfskogh ingen uthan på
Store Ålmeningen enn stor mill ifrån hemmanet.
Fijskewatnn intet. Qwarn och sågh ingen.

(Karttext:)
Här möther Mora ägor påå denna sidhan.
Här möther skogh och uthmark påå denna sidhan.
Här möther en elack myra påå denna sidhan.
Sandh iordh.
Sandh mylla.
Här möther skogh och uthmarck.
Skarp hårdhewallz ängh.
Här möther skogh och uthmarck.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.