U1:224


(Rubrik:)
Skiädwe sochen.


      Notarum explicatio.

1.   Smältartäcktan ähr 1/4 skatte heman.
      Skatat för,                                          span  5.
A.  Åker af tächtan                                  tunna  5 1/32.
      Höö der sammastedes,                          las  24.
B.  Enn bethesshage.

Till förbemälte hemman ähr skogh till wedh
och gierdzlee till nötorftan. Timber, näf-
wer och löfskogh ingen uthan på Store
Ålmenningen en stor mill ifrån
hemmannet. Fijskewatn intet. Qwarn
och sågh ingen. Humblegardh och ingen.

(Karttext:)
Här löpper skielnan effter gierdes gården emällan Skiedwee och Wicka.
Här mötha Skräderre Klingzboo ägor som ligia under bergz frelssee påå denna sidhan.
Bethesshage.
Sandh iordh öfwer alt.
Här möther skogh och uthmarck på denna sidhan.
Hårdewalz tächt.