U1:225


(Rubrik:)
Säters lähn.


      Notarum explicato.

1.   Pinkeboo ähr 3/4 crone hemman.
      Skatatt för,                                         span  13.
      Der till fins ingen sädhes eller trädes åker
      uthan tächteiordh.
A.  Åker af täcktan,                               tunner  6 7/8.
      Höö der sammastädes,                          las  14.
B.  Obruckat åker af samma tächt,           tuner  1 1/16.
D.  Höö af enn crone ängh som fins afrijtat
      och describerat folio 9,                          las  10.
E.  Nock enn åker wreet,                         tuner  1 5/16.
F.  Höö af en myre och hårdewalz ängh,       las  8.
G.  Enn onytigh myra der sammastädes.
H.  Enn elack bethesshage.
I.   Höö af enn ängh, kommer Salemackareboo
      till, fins folio 4, dock hårdhewalz båtnn,  las  5.
      En fäbowall fins i Uthanskogzfierdingen
      folio 32 och ähr med 41 noterat.

Till förbemälte crone hemman ähr skogh till wedh
och gierdzlee lithet. Timber, näfwer och löf-
skogh ingen uthan påå Store Ålmeningen enn
mill ifrån hemmanet. Fijskewatnn litet
uthi Gamblegårdz siönn. Qwarn och sågh ingen.


2.  Kruckeboo ähr 1/4 skatte hemman, skattat för,   spen 5.
      Der till fins ingen sädhes eller trädes åker uthan
      tächteiordhn.
K.  Åker af tächtan,                                           tunner  10 11/16.
      Höö der sammastädes,                                      las  40.
L.  Enn onytigh myra der sämmastädes.
M. Enn onytigh skogzbacke, skoghgången af taall och biörk.
      Höö af en myre och hårdewalz ängh som fins afrijtat och
      describerat folio 15 medh M noterat,                   las  6.
      Noch hö af en myre och hårdewalz ängh som fins och
      afrijtat och describerat folio 15 medh L noterat,  las  6.
      Ägor och höö af en nyinlagder wreet som fins och afritat
      och describerat folio 15 medh N noterat,             las  1.
      Enn onytigh myra uthi samma wreet medh S noterat.

Till förbemälte hemman ähr skogh till weedh och gierdzlee
till nötorfftan. Mulebethe och lithet. Timber, näfwer
och löfskogh ingen uthan påå Store Ålmenningen en
mill ifrån båhlbyn. Fijskewatnn lithet i Gamblegårdz-
siön. Qwarn och sågh ingen.

(Karttext:)
Här möther skrädare Klingzboo Bärgz frälssee ägor.
Här möther enn elack sandh-åss påå denna sidhan.
Sandh iordh.
Her möther Bärgh skogh och uthmarck påå denna sidhan.
Leriordh.
Sandh mylla.
Leriordh.
Sandh myl-la.
Leriordh.
Sandh iordh.
Onytigh måsse.
Onytigh myra.
Onytigh myra.
Ler iordh.
Slogh myra.
Gamblegårdz siön.
Här möther enn onytigh myra.
Här möther Ellijngzboo ägor påå denna sidhan.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.