U1:229


(Rubrik:)
Sätters lähn.


      Notarum explicatio.

      Gamblegården ähr 3/8 skathe hemman.
      Skathat för,                                          span  7.
      Der till ähr ingen sädhes elller trädhes åker
      uthan tächteiordh.
A.  Åker af tächtan,                                    tuner  4 3/4.
      Höö der sammastädes,                             las  30.
B.  Enn onytigh myra.
C.  Enn bethesshage.
D.  Twå ängis fiällar, kommer Gulssmessboo
      till som fins afrijtat folio 18, höö                 las  3.
      Åker der sammastädes,                       tunner  5/32.
E.  Enn stor myre och hårdhewalz tächt, kommer och
       Gulssmeessboo till, höö                           las  24.
F.  Obruckat åker der sammastädes,           tuner  4 5/8.
G.  Enn onytigh myra.

Til förbemälte hemman ähr skogh till wedh
och gierdssle lithet. Timber, näfwer och
löfskogh ingen, uthan på Store Ålmeningen
enn stor mill ifrån båhlbyn, Qwarn och sågh
ingen. Fijskewatenn lithet i Gamblegårdz siönn.

(Karttext:)
Här möther en onytigh myra.
Gamblegårdz siön.
Här möther Ellingzboos ägor påå denna sidhan.
Onytigh myra.
Elack sloghmyra.
Onytigh myra.
Här möter en sandhåss påå denna sidhan.
Obrukad leriordh.
Leriordh.
Här möther Gulssmeessboos ägor påå denna sidhan.
Leriordh öfuer alt.
Bethesshage.