U1:230


(Rubrik:)
Skiädwe sochen.


      Notarum explicatio.

1.   Gulssmessboo ähr 7/8 skate hemman.
      Skatat för,                                           spenn  14.
      Der till ähr ingen sädhes eller trädes åker, uthan
      alt tächteiordh.
A.  Åker af tächtan,                                  tunner  4 7/8.
      Höö der sammastädes,                            las  30.
B.  Enn onytigh myra der sammastädes.
C.  Enn bethesshage.
D.  Åker wreet der sammastädes,              tuner  5/32.
D.  Höö af twå ängesfiällar, finnas describerat folio 17,  las 3.
      Åker der sammastädes,                        tuner  5/32.
E.  Ägher och höö af en stor myre och hårdhewalz tächt
      som fins afrijtat och describerat folio 17,  las  24.
F.  Obrukat åker der sammastädes,            tuner  4 5/8.
G.  Enn onytigh myra der sammastädes.      Notarum explicatio.

2.  Swenskeboda ähr 1/4 skatte hemman.
      Skatat för                                             spän  4.
      Der till fins ingen sädes eller trädhes åker,
      uthan tächteiordh.
H.  Åker af tächtan,                                    tuner  4 5/8.
      Höö der sammastädes,                             las  16.
I.   Höö af en elack slogh myra,                       las  6.
K.  Onytige myrer der sammastädes.
L.  Onytigha stenbackar af samma tächt.

Till åfwanbemälte hemman ähr skogh till wedh och
gierdzlee till nötorfftan. Timber, näfwer och löf-
skogh ingen, uthan påå Store Ålmenningen en mill
ifrån båhlbyarna. Fiskewatnn intet. Qwarn och
sågh ingen.

(Karttext:)
Här möther Gam-ble-gårdz ägor på denna sidhan.
Här möther Finneboo ägor påå denna sidhan.
Här möther skogh och uthmarck påå denna sidhan.
Onytigh myra.
Här möther enn onytigh sandh åss påå denna sidhan.
Onytigh myra.
Ler iordh öfuer alt.