U1:231


(Rubrik:)
Säters lähn.


      Notarum explicatio.

3.  Bulteboda ähr 1/2 skatte heman.
      Skatat för,                                             span  8.
      Der till ähr ingen sädes eller trädes åker, uthan
      tächteiordh.
M.  Åker af  store tächtan,                        tunner  3 3/4.
      Höö der sammastädes,                             las  14.
N.  Nock åcker af en tächt,                       tunner  2.
      Höö der sammastädes,                              las  8.
O.  Noch åker af en lithen tächt,                tunner  1.
      Höö der sammastädes,                              las  4.
P.  Höö af en lithen hårdhewalz ängh,               las  3.
Q.  Bethesshagar till förbemälte hemman.
      Jöhan Jöransson påå Hysshythan som fins
      describerat folio 201, äger och höö af enn myre och hårde-
      walz ängh medh R noterat,                         las  16.
S.  Höö af en änges täppa der sammastädes,    las  2.
      Anders Pedersson påå Hysshythan som fins
      describerat folio 201, ägher och här höö af enn änges-
      fiäll medh T noterat,                                   las  4.
U.  Äger och höö af en änges täppa,                las  1 1/2.
      Mats Pedersson på Hysshythan som fins och
      folio 201, äger och höö af en hårdhewalz tegh medh W noterat, las  1.
                                                                                                                 x


Notarum explicatio.

x  Måns Jonsson på Nyggårdhen som fins
describerat  folio 231, äger höö af twå hårdhewalz-
fiällar medh X noterade,                                    las 3 1/2.

Till förbemälte hemman ähr skogh till wedh och gierdzlee
till nötorfftan. Timber, näfwer och löfskogh ingen,
uthan påå Storee Ålmeningen en stor mill ifrån
båhlbyn. Fijskewatnn uthi Hyn siönn. Qwarn och
sågh ingen.

(Karttext:)
Här möther Nygårdz ägor.
Här möther skogh och uthmarck.
Här möter och skogh och uthmarck påå denna sidhan.
Ler mylla.
Ler iordh.
Ler mylla.
Ler mylla.
Hynn siönn.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_________________
1Tillskrivit med blyerts.