U1:232


(Rubrik:)
Sckiädwe sochen.


      Notarum explicatio.

      Hysshyttan ähr tillhoppa 1 1/4
      skathe hemman. Skatat för                    spen  20 1/2.
      Der uthi fins ingen sädhes eller trädhes åker,
      uthan tächteiordh, och bruckas af effterskreffue.
1.   Matz Pederssons ähr 3/8 skattehemman.
      Skatat för,                                             spen  6.
A.  Åker af tächtan,                                   tunner  5 1/4.
      Höö der sammastädes,                              las  30.
C.  Höö af en lithen hårdhewalz täppa,             las  1.
D.  Noch höö af en lithen hårdewalz täppa,      las  1/2.
B.  Enn onytigh stenbacke uthi förbemälte tächt.
H.  Höö af en lithen myre och hårdhewalz ängh som fins
      afrijtat och describerat folio 3,                    las  2 1/2.

2.  Jöhan Jöransssons ähr 1/2 skattehemman.
      Skatat för,                                               spen  8 1/2.
E.  Åker af tächtan,                                       tuner  4 1/8
      Höö der sammastädes,                               las  14.
G.  Höö af twå änghes fiällar uthi Anders Pedherssons
      tächt medh G noterade,                              las  3.
      Enn bethesshaghe fins och afrijtat och describerat
      folio 3 och ähr medh G noterat.
      Har en fäbodewall med 42 noterat, folio 32, pag 269,  lass 6.


      Notarum explicatio.

3.  Anders Pederssons ähr 3/8 skattehemman.
      Skatat för,                                                span  5
H.  Åker af lilla tächtan,                                tunner  1 1/2.
      Höö der sammastädes,                                las  3.
I.   Noch åker af den andhra tächtan,            tunner  1 1/2.
      Höö der sammastädes tilhoppa,                    las  20.
K.  Åker af en wreet,                                    tunner  3/4.
      Höö der sammastädes,                                 las  2.
L.  Höö af teghar uthi Jöhan Jöranssons tächt,     las  3.
      Åker der sammastädes,                           tunner  3/4.
      Obruckat åcker af den tächtan medh I noterat,   1 1/4.
M.  Höö af en lithen tompt,                                 las  1/4.

Till åfuanbemälte by ähr          mulebethe litet.
Skogh till wedh och gierdzle till nötorfftan. Tim-
ber, näfuer och löfskogh ingen, uthan påå Store
Ålmenningen en stor mill ifrån båhlbyn. Fijske-
watnn uthi Hynn. Qwarnnar som gåå hööst och wår.
Sågh ingen.

(Karttext:)
Här möther skogh och mulebethe påå denna sidhan.
Godh gårdhewall.
Leriordh öfuer alt.
Här möther skogh och mulebethe påå denna sidhan.
Leriordh öfuer alt.
Leriordh öfuer alt.
Godh hårdhewall.
Uthmarck påå denna sidhan.
Leriordh öfuer alt.
Leriordh öfuer alt.
Godh hårdhewall.
Obrukad ler iordh öfuer alt.
Hynn siönn.
Ler iordh.
Uthmarck på denna sidan.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_________________
Tillskrivit senare.