U1:233


(Rubrik:)
Säters lähn.


      Notarum explicatio.

      Trålleboo ähr 3/4 crone hemman.
      Skatat för,                                             spän  12.
      Der till ähr ingen sädes eller trädhes åker, uthan
      tächteiordh.
A.  Höö af stora tächtan,                                las  34.
      Åker der sammastädes,                       tunner  4 1/4.  

B.  Noch åker af en tächt,                          tunner  3 1/2.
      Höö der sammastädes,                             las  10.
C.  Åker af en wreet,                                   tuner  2 1/4.
      Höö der sammastädes,                              las  1.
E.  Noch åker af en wreet,                         tunner  1 1/4.

Till förbemälte hemman ähr skogh till wedh och gierdzle
till nötorfftan. Timber, näfuer och löfskogh ingen,
uthan påå Storee Ålmenningen en stor mill ifrån
hemmannet. Fiskewatnn uthi Hynn siönn. Qwarnn
och sågh ingen.

(Karttext:)
Här möther skogh och mulebethe påå denna sidhan.
Här möther skogh och bärgh påå denna sidhan.
Sandh mylla.
Sandh mylla.
Sandh mylla öfuer alt.
Hårdhewalz tächt.
Här möthär Bulthebo ägor påå denna sidhan.