U1:235


(Rubrik:)
Säters lähn.


      Notarum explicatio.

      Nyghården ähr 7/8 skatte-
      hemman. Skattat tillhoppa,                       span  14 1/4.
      Ägorna bruckas af effterskriffne.
1.   Larss Stighssons ähr 5/8 skatte hemman.
      Skattat för,                                              span  10 1/4.
A.  Uthsädhe af trädes åkerren,                    tunner  3 1/2.
B.  Det andhra af sädhes åkeren,                  tunner  3 3/4.
C.  Åker af tächtan,                                      tunner  2 3/4.
      Höö af samma hårdewalz tächt,                    las  28.
D.  Enn onytigh stenbackee der sammastädes.
E.  Nock höö af enn hårdewalz tächt,                 las  8.
      Åker der sammastädes,                          tunner  5/8.
F.  Nock höö af enn hårdewalz ängh,                 las  5.
G.  Nock höö af enn hårdewalz täppa,               las  2.
      Åker der sammastädes,                          tunner  1/2.
H.  Nock höö af enn hårdewalz täppa,               las  2.
I.   Enn bethesshage der sammastädes.
K.  Noch höö af enn hårdewalz tächt,                las  3.
      Åker der sammastädes,                         tunner  1 1/16.
      Åker af förbemälte täppa medh H noterat,  tunn1/32.
L.  Höö af en hårdewalz täppa,                          las  2.
      Åker der sammastädes,                          tunner  1/8.
      Höö af gierdeslindorna,                                las  1.
P.  Höö af  teghan uthi Måns Jönssons tächt,      las  3.
      Åker der sammastädes,                             tuna  1/32.
Q.  Obruckat  åker af samma teghar,            tunner  3/8.
      En fäbodwall pag 270, not 58,                    lass  5.
2.  Måns Jönssons ähr 1/4 skatte hemman.
      Skattat för,                                                spän  4.
M.  Åker af tächtan tilhoppa,                         tunner  4 3/8.
      Höö af samma tächt,                                     las  26.
N.  Onytigha stenbackar uthi samma tächt.
O.  Åker af enn wreet,                                   tunner  5/8.
      Höö der sammastädes,                                  las  1.
                                                                                    *


*  Äger och twå myre och hårdewalz täppor
som finnas describerade i Nybärgzfierdingen folio 7
medh 33 noterade, höö                                      las  3 1/2.

Till förbemälte hemman ähr skogh och mulebethe
till wedh och gierdzlee til nötorfftan. Timber,
näfuer och löfskogh ingen, uthan påå Storee
Ålmeningen en stor mill ifrån hemmanet. Gådt
fiskewatnn i Hynn siönn. Qwarn och sågg
ingen.

(Under skalan:)
Scala ulnarum._______________
Tillskrivit senare.