U1:237


Effterskreffne byar ähre uthi Skiädwe sochn
i Säters lähn och Utanskogzfierdingen belägne
och affmätte,  anno 1649.

Uppeboda änger,                       folio  3.
Uppeboda by,                            folio  5.
Nedannora änger,                     folio  7.
Nedannora by,                           folio  9.
Årresta änger,                            folo  11.
Årresta by,                                 folio  13.
Annesta änger,                           folio  15.
Annesta by,                               folio  15.
Casseby,                                   folio  18.
Fäggeby,                                   folio  20.
Saxewijken,                               folio  20.
Fäggeby änger,                          folio  22.
Annestahyttan,                           folio  24.
Forsen,                                     folio  25.
Betzbergzhytte änger,                folio  26.
Betzbergzhyttan,                       folio  28.
Betzbergzhytte änger,                folio  29.
Noch Betzbergzhyttan,              folio  30.
Hällebo,                                    folio  30.
En hoop medh fäbowaller,         folio  32.
Lötheboo,                                 folio  33.
Noch en hoop med fäbowaller,  folio  33.
Ryggen,                                     folio  34.
Steenwarken,                            folio  34.