U1:239


(Rubrik:)
Säthers lähn.


Notarum explicatio.

Desse efterskrefne ängar
komme Vppebo by till som fins
afrijtat och describerat folio 4.
Johan Tommesson i Vppebo, fins
folio 6 under nummero 5 describerat,
äger höö af en myre och hårdwalzäng
med R noterat,                                       las  5.
Simon Hansson ibidhem, äger och
höö af en myrewals ängh med E note-
rat,                                                         las  4.
Anders Jönson ibidhem, fins folio 4
under nummero 2, äger och af en hårdwals ängh
med H noterat,                                        las  10.
Noch äger han höö af en hårdwals äng med I
noterat,                                                    las  8.
Åker af samma ängh,                          tunno15/16.
Erick Nilsson ibidhem, fins folio 6 under
nummero 3, äger och höö af en myrewals äng
med O noterat,                                           las  4.
Äger och en åkerwret med N noterat,  tunnor  2 15/32.
Nils Andersson ibidem, fins folio 6
under nummero 6, äger och höö af en hård och
myrewals ängh med X noterat,                   las  6.
Leutnanten Anders Olofson ibidhem,
fins folio 6 under nummero 7, äger och
höö af en hårdwals äng med Ä noterat,      las  5.
Anders Matzon ibidhem, äger och höö af
en hård och myrewals äng med P noterat,  las  6.
Noch äger förbemälte Johan Tommesson höö af en
ängesfiell med S noterat,                             las  2.
Noch äger förbemälte Anders Matzon höö af
en hårdwals ängh med 2 noterat,                 las  1 1/2.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.