U1:243


(Rubrik:)
Säthers lähn.


Notarum explicatio.

Desse efterskrefne änges täpper
komme Neden Noretz byn til som fins
afrijtat folio 9 och dels describe-
rade folio 10 och blifue sålunda specificerade
som efterfölier, nämbligen.
Matz Ericksson i Neden Noret fins folio
10 under nummero 5, äger höö af en hård-
wals ängh med 2 noterat,                                las  5.
Unge Hanss Oloffsson ibidhem fins och
folio 10 undher nummero 6, äger och höö af
en hårdwalz ängh med 3 noterat,                    las  3.
Åker af samme ängh,                                tunno3/16.
Noch höö af en godh hårdwals äng med
4 noterat,                                                        las  6.
Noch höö af en hårdwals ängh med 9 noterat, las  4.
Hanss Andersson ibidhem, fins folio 10
under nummero 4, äger höö af en hårdwals ängh
medh 5 noterat,                                               las  6.
Mechel Olofsson i Juwijken, fins
folio 10 under nummero 13, äger och höö af
en hårdwals ängh med 6 noterat,                     las  4.
Åker dher sammestädes,                           tunno3/8.


Noch äger forbemälte1 Mechel Olofson höö af en
hårdwals ängh med 7 noterat,                           las  2.
Noch höö af en hårdwalsängh med 8 noterat,   las  2.

Desse efterskrefne, unge Hanss Olofzon,
Mass Persson och Mass Olofzon i Juwijken som
fins folio 10 äga alle uthi dhen änges täppan
medh 3 noterat, alle tilhoopa,                            las  6.
Åker dher ssammestädes alla tilhopa,          tunno11/32.
Mass Persson äger uthi förbemälte ängh med 3
noterat,                                                             las  1 1/4.
Åker der sammestädes,                               tunno1/16.
Mass Olofson i Juwijken äger och uthi förbemälte
ängh medh 3 noterat,                                         las  1 3/4.
Åker der sammestädes,                               tunno3/32.


(Karttext:)
Hård-walz ängh.
Hård-walz ängh.
Ler-iord.
Hyn.
Hårdwals ängh.
Hård walz ängh.
Hyn lacus.
Godh hårdwalz ängh.
Skarp hårdwals ängh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum. 


______________
1Fel för förbemälte.