U1:247


(Rubrik:)
Säthers lähn.


      Notarum explicatio.

      Mass Andersson i Åhrresta, fins folio 12
      undher numero 2, äger höö af hårdwals
      ängh med E noterat,                                     las  5.
      Åker dher sammastädes,                        tunno23/32.
      Noch höö af en myre och hårdwalsängh
      med I noterat,                                              las  1 1/2.
      Erick Hansson i Åhresta fins och folio 12,
      äger och höö af samma äng med I noterat,   las  1 1/2.
      Charl Andhersson ibidhem, fins folio 14
      undher numero 6, äger och höö af en myra och
      hårdwalsängh med R noterat,                       las  12.
      Åker dher sammestädes,                        tunnor  1 29/32.
W.  Noch höö af en myra och hårdwalsäng,        las  5.
X.  Höö af en myrewalsängh,                              las  2.
      Christåpher Johansson ibidhem, fins folio 12
      undher numero 5, äger höö af en hårdwals
      ängh med P noterat,                                      las  8.
      Erick Nilsson ibidhem, fins folio 14
      under numero 9, äger och höö af en hårdwals
      ängh med Ä noterat,                                     las  6.
      Åker dher sammestädes,                        tunno5/8.
      Mass Persson ibidhem, fins folio 12 under
      numero 1, äger höö af en myra och hårdwals
      ängh med D noterat,                                      las  6.
      Åker dher sammestädes,                         tunno5/8.
      Mass Andersson äger och ännu höö af någ-
      ra ängesstäpper med G och F noterade,        las  2 1/2.
      Christåpher Johanson äger änu höö af en hård-
      walsängh med Q noterat,                               las  4.
      Åker af samma ängh,                             tunno11/32.
      Noch äger förbemälte Erick Hansson höö af
      en myra och hårdwalsäng med 2 noterat,     las  8.
      Noch höö af en lijthen ängestäppa med N
      noterat,                                                       las  1.

(Karttext:)
Ler iord.
Ler iord.
Ler iord.
Ler iord.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.