U1:254


(Rubrik:)
Skiädwij sochn.


Notarum explicatio.

      Höö af en hårdwalsängh, fins folio 15
      och ähr med I noterat,                            las  4.

2.   Gamle Anders Larsson ibidem, ägär
      och uthi förbemälte by som fins fo-
      lio         med sina bythesmen,               span  9 3/4.
A.  Utsäde det ena åhret,                       tunnor  6 3/16.
B.  Det andra åhret,                               tunnor  4 1/4.
C.  Höö uthi Wiggängan,                              las  3 51/73.
D.  Höö uthi Österängen,                             las  1 71/73.    
      Åker der sammestädes,                    tunno7/16.
E.  Höö uthi Stormyran och Höönäset
      som fins folio 15,                                    las  6 12/73.
      Höö af en myra och hårdwalsäng, fins
      folio 15 och ähr med K noterat,              las  16.
      Åker dher sammestädes,                  tunno13/32.
      Höö af en hårdwalsäng, fins folio 16
      och ähr med L noterat,                           las  6.
      Åker der sammestädes,                    tunno1/2.
      Noch höö af en ängestäppa, fins folio 15
      och ähr med M noterat,                          las  2.
      Höö af den myre och hårdwalsängen
      med G noterat och fins folio 16,              las  4.
N.  Noch höö af en ängestäppa,                   las  1/2.
30. Höö af en huustompt, fins folio 15,         las  1/2.
      Höö af gerdeslinderna,                           las  1.
14. En åkerwret, fins folio 16,                tunno5/32.

3.   Anderss Larsson feltwäbel
      ibidem, äger och med sina bythes-
      men uthi förbemälte by,                spansäde  8.
A.  Utsäde det ena åhret,                        tunnor  5 1/8.
B.  Det andra åhret,                                tunnor  3 1/2.
C.  Höö uthi Wigängen,                                las  3 21/73.
D.  Höö uthi Österängen,                              las  1 55/73.
      Åker der sammestädes,                     tunno3/8.
E.  Höö uthi Stormyran och Höönässet
      finnas folio 15,                                         las  5 37/73.
O.  Höö af en hårdwalsängh, fins folio 16,            5.
      Höö af en hårdwalsäng, fins folio 15
      och ähr med P noterat,                            las  6.
      Höö af en ängestäppa, fins och folio 15,   las  9.
9.   Höö af en huustompt, fins folio 15,           las  1/4.
      Höö af gerdeslinderna,                             las  1.

4.  Jönss Oloffson ibidem, äger och
      uthi förbemälte by som fins folio 341
      med sina bythesmen,                      spansäde  7 1/4.
A.  Utsäde det ena åhret,                         tunnor  4 5/8.
B.  Det andra åhret,                                 tunnor  3 3/16.
C.  Höö uthi Wiggängen,                                las  2 64/73.
D.  Höö uthi Österängen,                               las  1 29/73.
      Åker der sammestädes,                     tunno11/32.
E.  Höö uthi Stormyran och Höönässet,
      fins folio 15,                                            las  4 58/73.
      Höö af en myra och hårdwalsängh,
      fins folio 15 och ähr med Q noterat,        las  16.
      Noch höö af en myrewalsäng, fins och
      folio 16 och ähr med R noterat,               las  6.
      Åker der sammestädes,                     tunno5/8.
S.  Höö af en ängestäppa, fins folio 15,          las  3.
T.  Noch höö af en ängestäppa, fins folio 15,  las  2.
U.  En åkerwret, fins folo 15 och ähr med U
      noterat,                                             tunno5/8.
      Noch höö af en ängestäppa, fins folio 15
      och ähr med W noterat,                           las  3.
X.  Höö af en huustompt, fins folio 15,           las  1/2.
      Höö af gerdeslinderne,                             las  5/8.
Y.  Noch höö af en ängestäppa, fins folio 15, las  1 1/2.
                                                                      *

*
5.   Jöran Oloffson ibidem, äger och
      med sina bytesmen uthi förbemälte by som
      fins folio 15,                                 spansade2  7 1/4.
A.  Utsäde det ena åhret,                         tunnor  4 5/8.
B.  Det andra åhret,                                 tunnor  3 3/16.
C.  Höö uthi Wijggängen, fins folio 15,           las  2 64/73.
D.  Höö uthi Österängen,                               las  1 39/73.
      Åker dher sammestädes,                    tunno11/32.
E.  Höö af en hårdwalsängh, fins folio 15,       las  4 58/73.
Z.  Höö af en hårdwalsängh, fins folio 16,       las  2.
      Noch höö af en godh hårdwalsäng, fins folio
      15 och ähr med Å noterat,                       las  4.
      Noch höö af en lijthen hårdwalsäng, fins folio 16
      16 och ähr med Ä noterat,                       las  3.
Ö.  Noch höö af en lijthen hårdwalsäng, fins och
      folio 16,                                                   las  3.
IJ.  En åkerwret, fins folio 15,                   tunno1/4.
 
2.   Noch höö af en hårdwalsäng, kallas Hägnäs
      sueden fins folio 16,                                 las  9 1/4.
      Höö af gerdeslinderna,                             las  7/8.
10. En åkerwret, fins folio 15,                  tunno3/8.
      Humblegård till,                                 stänger  68.
28. Noch höö af en hårdwalsängh, fins folio 16,  las  3.


6.   Jöns Matson ibidem, äger och
      med sina bythesmen uthi förbemälte by som fins
      folio 15,                                                span  5 1/4.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                        tunnor  3 3/8.
B.  Det andra åhret,                                  tunnor  2 5/16.
C.  Höö uthi Wiggängen,                                 las  2 4/73.
D.  Höö uthi Österängen,                                las  1 7/73.
      Åker dher sammastädes,                     tunno1/4.
E.  Höö uthi Stormyran och Höönässet, fins fo-
      lio 15,                                                      las  3 31/73.
2.   Höö uthi dhen hårdwalsängan som kallas
      Högnäs sueden fins folio 16, äger tilho-
      pa med förbemälte Jöran Olofson ibidhem, las  6 3/4.
3.   Höö af en hårdwalsäng, fins folio 16,         las  7.
      Åker dher sammestädes,                     tunno15/32.
4.   Höö af en myra och hårdwalsäng, fins
      folio 16,                                                    las  4.
      Höö af en godh hårdwalsäng, fins folio 15
      och ähr med 5 noterat,                              las  5.
      Noch höö af en hårdwalsäng, fins och folio
      15 och ähr med 6 noterat,                          las  4.
      Höö af en hårdwalsäng, fins och folio 16
      och ähr med 7 noterat,                               las  4.
      Noch höö af en ängestäppa, fins folio 15
      och ähr med 8 noterat,                               las  3.
      Humblegårdh till,                                 stänger  40.

7.   Meckel Jöransson ibidem, äger
      med sina bythesmen uthi förbemälte by, span  8.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                        tunnor  5 1/16.
B.  Det andra åhret,                                  tunnor  3 1/2.
C.  Höö uthi Wiggängen, fins folio 15,             las  3 21/73.
D.  Höö uthi Österängen,                                las  1 55/73.
      Åker dher sammestädes,                     tunno3/8.
E.  Höö uthi Stormyran och Höönässet som finnes
      folio 15,                                                   las  5 35/73.
11. Höö af en hårdwalsäng, fins folio 16,        las  10.
      Höö af en hardwalsäng3, fins
och folio 16
      och ähr med 12 noterat,                           las  6.
13. Noch höö af en hårdwalsäng, fins folio 15
      och ähr full med kiällesugh,                       las  4.
      Åker der sammestädes,                     tunno1/8.
      Humblegård till,                                stänger  60.
23. Höö af en hårdwalsängh, fins folio 16,      las  3.

     

8.   Anders Anderson ibidem,
      äger och med sine bythesmen uthi
      förbemälte by som fins folio 15,          span  5 1/4.
A.  Utsäde det ene åhret,                        tunnor  3 3/8.         
B.  Det andra åhret,                                tunnor  2 5/16.
C.  Höö uthi Wijggängen,                              las  2 4/73.
D.  Höö uthi Österängan,                              las  1 7/73.
      Åker dher sammestädes,                   tunno1/4.
E.  Höö uthi Stormyran och Höönässet, fins
      folio 15,                                                  las  3 31/73.
15.  Höö af en hårdwalsäng, fins folio 16,      las  6.
16.  Noch höö af en myrewals ängestäppa,
      fins och folio 16,                                     las  1.
17.  En åkerwret, fins och folio 16,          tunno9/16.
      Höö der sammestädes,                            las  3.
      Höö af gerdeslinderne,                            las  1/2.
      Humblegård till,                               stänger  50.

9.  Matz Mårtenson ibidem,
      ibidhem äger och med sina bythesmen
      uthi förbemälte by som fins folio 15,   span  15 1/2.
A.  Utsäde det ena åhret,                       tunnor  9 7/8.
B.  Det andra åhret,                               tunnor  6 3/4.
C.  Höö uthi Wijggängen,                             las  6 12/73.
D.  Höö uthi Österängen,                              las  3 21/73.
      Åker dher sammestädes,                  tunno11/16.
E.  Höö uthi Stormyran och Höönässet finnes
      folio 15,                                                 las  10 20/73.

18. Höö af en myra och hårdwalsäng, fins folio 15, las  10.
      Åker dher sammestädes,                     tunno13/32.
19. Höö af en hårdwalsängh, fins folio 16,        las  9.
20. Noch höö af en hårdwalzäng, fins folio 16, las  8.
      Höö af gerdeslinderna,                               las  2.
21. Höö af en huustompt,fins folio 15,              las  1.
22. En åkerwret, fins folio 15,                    tunno1/4.
      Höö dher sammestädes,                             las  1.
31. Höö af en ängestäppa, fins folio 15,            las  1/8.

      Desse efterskrefne äge uthi en myre och
      hårdwalsängh, fins folio 16 och ähr med 24 noterat.
      Höö af samme äng alle tilhopa,                             las  18.
      Jöran Olofson ibidhem, äger höö af samme ängh,  las  4 1/2.
      Andherss Andersson ibidhem, äger höö ibidem,    las  3 1/4.
      Mass Mårthensson ibidhem, äger höö af samma ängh, 10 1/4  lass.
      Desse efterskrefne ägha uthi en äng beblandat
      med myre och af hårdwall och fins folio 16 och ähr
      med 25 noterat, höö alla tilhopa,                           las  4.
      Andherss Larsson i Annesta äger  höö af samma ängh, las  1 3/8.
      Jons Olofson ibidhem, äger och höö af samma ängh,    las  1 1/4.
      Mechel Jöranson ibidem, äger och höö af samma ängh,  1 3/8 lass.
      Desse efterskrefne äghe uthi en huustompt, fins
      folio 15 och ähr med 26 noterat, höö alla tilhopa,  las  2 1/2.
      Jöran Olofson, Jönss Matzon, Mechel Jöranson och
      Anderss Andersson ibidhem, äge alla uthi förbemälte
      huustompt huar efter sin kothe4 som i åkern.
      En huustompt med 27 noterat, fins folio 15, komer
      hele Annesta byn til, höö alla tilhopa af sama tompt
      til,                                                                         las  3.

      Till förbemälte by ähr skogh till wed och gerdzle lijtet.
      Timmber, näfuer och löfskogh intet på bysens äger,
      uthan på Store Ålmenningen wedh pass 2 mij-
      ler ifrån bålbyn. Fijskewatn i  Hönsen och elfuen.
      Quarn och sågh intet.
29. En humblegardzplas5, kommer hele byn til, folio  346.


_______________
1Svag blyertnotering.
2Fel för spansäde.
3Fel för hårdwalsäng.
4Fel för kvothe?
5Fel för humblegårdzplas.
6Tillskrivit med blyerts.