U1:255


(Rubrik:)
Sätherz lähn.


Notarum explicatio.

      Kasseby ähr alt skatte,
      mantalen ähre så många som fölier
      och äga alla tilhopa,                          spansäde  33 3/8.
A.  Utsäde dhet ena åhret alla tilhopa,         tunnor  31 5/8.
B.  Det andra åhret, alla tilhopa,                  tunnor  24 13/16.
C.  Höö uthi Westerängen, alla tilhopa,              las  30.
      Höö uthi gerdeslinderna, alla tillhopa,           las  16.
      Åker uthi Westerängen, alla tilhopa,       tunnor  1 3/16.

      Specialis explicatio.

1.   Erick Hansson i Kasseby ägher med
      sine bythesmen uthi förbemälte by,    spansäde  5 3/4.
A.  Utsäde det ene åhret,                            tunnor  5 7/16.
B.  Det andra åhret,                                    tunnor  4 9/32.
C.  Höö uthi Wästerängan,                                las  5 1/8.
      Åker dher sammastädes,                       tunno7/32.
      Höö af gerdeslinderna, alla,                        lass  2 7/8.
      Humblegård till,                                     stänger  200.
      Förbemälte Erik Hansson äger några ägher, finnes fo-
      lio 9 afrijtade och fins describerat folio 10.

2.   Staffan Mårtenson ibidem, ä-
      ger och med sina bythesmen,                    span  5 3/4.
A.  Utsäde det ena åhret,                             tunnor  5 7/16.
B.  Det andra åhret,                                     tunnor  4 9/32.
C.  Höö uthi Westerängen,                                 las  5 1/8.
      Åker dher sammestedes,                        tunno7/32.
      Höö af gerdeslinderne,                                 las  2 7/8.
      Humblegård till,                                     stänger  60.

3.   Lars Jöransson ibidem, äger med sina
      bythesmen uthi förbemälte by,            spansäde  2 1/2.
A.  Uthsäde dhet ene åhret,                          tunnor  2 3/8.
B.  Det andra åhret,                                      tunnor  1 27/32.
C.  Höö uthi Westerängen,                                  las  2 3/16.
      Åker dher sammestädes,                         tunno3/32.
      Höö af gerdeslinderne,                                   las  1 1/4.
      Höö af en myra och hårdwalsängh, fins folio 20 och
      ähr med 21 noterat,                                        las  6.

4.   Nils Simmansson ibidem, äger
      och med sine bythesmen,                            span  4.
A.  Utsädhe dhet ene åhret,                           tunnor  3 3/4.
B.  Det andra åhret,                                       tunnor  2 21/32.
C.  Höö uthi Westerängen,                                   las  3 9/16.
      Åker der sammestädes,                            tunno1/8.
      Höö af gerdeslinderne,                                    las  2.

5.   Nils Hansson ibidem, äger och
      med sina bythesmen uthi förbemälte by,      span  3 1/2.
A.  Utsäde det ene åhret,                               tunnor  3 3/8.
B.  Det andra åhret,                                       tunnor  2 31/32.
C.  Höö uthi Westerängen,                                   las  3 1/8.
      Åker der sammestädes,                            tunno1/8.
      Höö af gerdeslinderne,                                    las  1 3/4.


6.   Johan Hansson ibidem, äger och
      med sina bythesmen uthi forbemälte1 by,     span  8.
A.  Utsäde det ene åhret,                                tunnor  7 9/16.
B.  Det andre åhret,                                        tunnor  5 31/32.
C.  Höö uthi Westerängen,                                    las  7 7/16.
      Åker dher sammestädes,                           tunno5/16.
      Höö uthi gerdeslindherne,                                las  4 1/16.
      Höö af en hårdwalsängh, fins folio 20 och ähr
      med 20 noterat,                                               las  8.
      Åker der sammestädes,                             tunnor  1 3/32.

7.   Matz Olofzon ibidem, ägher och
      uthi förbemälte by,                               spansäde  3 7/8.
A.  Utsäde dhet ene åhret,                              tunnor  3 11/16.
B.  Det andra åhret,                                        tunnor  1 15/16.
C.  Höö uthi Westerängen,                                    las  3 7/16.
      Åker dher sammestädhes,                         tunno3/32.
      Höö af gerdeslinderne,                                    las  1 3/16.

Till förbemälte by ähr skogh till wed och gerdz-
le lithet. Mulebethe och lijthet. Timber,
näfuer och löfskogh intet på bysens
äger uthan på Store Ålmenningen 1 1/2 mil
ifrån bålbyn. Quarn och sågh intet.
Fijskewatn någit i elfuen och Boosiön.


(Karttext:)
Dale elffuen.
Annesta åker.
Sandiord.
Sand jord.
Sandiordh.
Sand jord.
Annesta änger.
Sand iord.
Sand jordh.
Myra och skarp hårdwals ängh, kallas Wester-ängen
Fäggeby åker.
Sand iordh.
Boosiön._______________
1Fel för förbemälte.