U1:257


(Rubrik:)
Säthers lähn.

(Karttext:)
Kasse-by åker.
Sand jord.
Dale elfuen.
Boosiön.
Sand iord.
Sand iord.
Ler mylla.
Sand jordh.
Lerjord.
Sand jordh.
Leriord.
Sand iord.
Sand iord.
Lerjord.
Leriord.
Sand iord.
Hårdwals ängh.
Leriord.
Hårdwals ängh, kallas Rännebeken.
Ler iord.
Leriord.
Leriord.
Bärangen1 hårdwals ängh.
Skarp hardwals2 äng, kallass Bärängen.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_________________
1Fel för Bärängen.
2Fel för hårdwals.