U1:261


(Rubrik:)
Säthers lähn.


      Notarum explicatio.

      Annestahyttan ähr 2 hem-
      man, det ena hemmanet ähr skatte, det
      andra ähr cronehemman och hafuer i för-
      tijdan warit bergzbruck til bådha hemmanen,
      men nu för skogznödh skull ähr dee ödelagda.

1.   Cronohemmanet renter för,                        span  10.
A.  Utsäde det ena åhret,                              tunnor  1 1/4.
C.  Det andra åhret,                                      tunno3/4.
      Höö af dee tegar som han äger uthi
      hårdwalsängen med A noterade,                   las  17.
E.  Höö af en hårdwalsäng,                                 las  14.
      Åker der sammastädes,                          tunnor  3 5/16.
      En beteshage med F noterat,             


2.   Skattehemmanet renter för,                       span  10 1/2.
B.  Utsäde det ene åhret,                              tunno5/8.
D.  Det andra åhret,                                      tunno13/16.
      Höö af dhee ängestegerne som finnas uthi
      hårdwalsängen med B noterade,                    las  19.
      Höö af en hårdwalsäng med G noterat,          las  12.
      Åker uthi samma ängh,                            tunnor  3 9/16.
H.  En åkerwret,                                           tunno3/4.
I.   Höö af en lijthen hårdwalsäng,                        las  2.
      En åkertäppa med K noterat,                  tunno7/16.

      Till förbemälte by ähr skogh till wed och gerdzle rätt
      lijthet. Mulebet och lijthet. Timber näfuer och löf-
      skogh intit på bysens äger, uthan på Stora Ålmen-
      ningen 2 mijler ifrån bålbyn. Fijskewatn intet.
L.  Quarn brukas höst och wårh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.