U1:264


(Rubrik:)
Skädwij sochn.


      Betzbergzhyttan ähr skat-
      te alt tillhopa. Mantalen ähra så många
      som efterfölier och äga uthi förbemälte
      by alla tilhopa,                                   spansäde  26 1/4.
A.  Utsäde det ena åhret,                            tunnor  16 5/32.
B.  Det andra åhret,                                    tunnor  6 17/32.
C.  Höö uthi en myra och hårdwalsängh,
      alla tillhopa,                                                 las  8.


      Specialis explicatio.

1.   Pål Andersson i Betzbergzhyttan,
      äger med sina bythesmen uthi förbemälte
      by,                                                    spansäde  10 1/4.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                           tunnor  6 5/16.
B.  Det andra åhret,                                     tunnor  2 7/32.
C.  Höö af en myra och hårdwalsängh,               las  3 1/2.
D.  Höö af en godh hårdwalsängh,                      las  50.
      Åker i samma ängh,                               tunnor  1 1/2.
E.  Höö af en godh hårdwalsäng,                        las  6.
      Åker dher sammestädes,                        tunnor  1 25/32.
F.  Höö af en myrewalsängh,                              las  4.
G.  Höö af en hårdwalsängh,                              las  2 3/4.
      En åkerwret med H noterat,                   tunnor  1 9/32.
I.   Höö af en hårdwalsängh,                               las  4.
      Åker dher sammestädes,                        tunno31/32.
K.  Höö af en myra och hårdwalsängh,               las  5.
      Åker dher sammestädes, fins folio 30,    tunno13/32.
L.  Höö af en godh hårdwalsäng,                        las  10.
      Åker der sammestädes,                          tunnor  1 1/8.
M.  Höö af en tompt,                                         las  3 las.
      En åkerwret med N noterat,                   tunnor  1 7/32.
      Höö af samma wret,                                     las  2.       
3.   Höö af en hårdwalsängh,                              las  3.
      Humblegårdh till,                                    stänger  1 000.

2.   Jöran Mechelsson ibidem, äger och medh
      sina bythesmen uthi förbemälte by,       spansäde  5.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                             tunnor  3 1/16.
B.  Det andra åhret,                                       tunnor  1 1/4.
C.  Höö af en myra och hårdwalsäng,                   las  1 1/2.
      Höö af en godh hårdwalsängh, fins folio 481
      och ähr med O noterat,                                  las  40.
      Åker dher sammestädhes,                        tunnor  5 1/16.
P.  En åkertegh, fins folo 30,                          tunno5/8.
      Höö af samma tegh,                                       las  1/2.
      Höö af dhen hårdwalsängen med G
      noterat,                                                          las  2 1/4.
      En humblegårdh med 15 noterat,         till stänger  160.


      Höö af en ängesstäppa, fins folio 491 med 55 noterat,  las  1.

3.   Knut Knutzon ibidem, äger
      och med sina bythesmen uthi förbemälte
      by,                                                       spansäde  5.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                              tunnor  3 1/16.
B.  Det andra åhret,                                        tunnor  1 1/4.
C.  Höö af en myra och hårdwalsängh,                  las  1 1/2.
Q.  Höö af en godh hårdwalstäckt,                        las  26.
      Åker af samma täckt,                                tunnor  6 11/32.
      En åkerwret med R noterat,                      tunnor  2 1/16.
      Höö af samme wret,                                        las  1.
S.  Höö af en hårdwalsängh, fins folio 30,              las  5.
      Åker dher sammestädhes,                         tunnor  1 9/32.
      En beteshage med T noterat, duger wäll til ängh.
      Noch en betheshage med U noterat.
12. Höö af en myra och hårdwalsängh, fins folio 26,  las  6.
      Åker dher sammestädes,                           tunno29/32.
      Humblegårdh til,                                       stänger  200.

4.  Anderss Persson ibidem, äger och
      med sina bythesmen uthi förbemälte by, spansäde  4.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                               tunnor  2 15/32.
B.  Det andra åhret,                                         tunnor  1.
C.  Höö af en myra och hårdwalsäng,                     las  1.
W.  Höö af en hårdwalsäng,                                    las  4.
      Åker dher sammestädes,                            tunno5/8.
X.  En åkerwret,                                              tunnor  1 1/2.
Y.  Höö af en hårdwalsängh,                                  las  5.
      Åker af samma ängh,                                 tunno3/16.
      Höö af en myra och skarp hårdwalsängh,
      fins folio 26 och ähr med Z noterat,                  las  6.
Å.  Höö af en ängestäppa,                                      las  2.
Ä.  Noch höö af en ängestäppa,                             las  2.
      En åkertegh med Ö noterat,                       tunno5/8.
      En beteshage duger till äng, ähr med IJ noterat.
      Noch en lijthen betheshage med 2 noterat.
      Höö af dhen åkerwreten med X noterat,           las  3.
4.   Höö af en hårdwalsängh,                                  las  4.
      Humblegår
2 till,                                         stänger  300.

5.   Hanss Mårtensson ibidem, haffer
      bygt sigh utur bålbyn och in uthi sin ängh
      som fins folio 26, äger och med sina
      bythesmen utsädhe    by,                         spansäde  2.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                              tunnor  .
                                                                                      #
(Fortsättning sid 266:)
          ________________
1Tillskrivit med blyerts.
2Fel för Humblegård.