U1:266


(Rubrik:)
Skiädwij sochn.


      Notarum explicatio.
#
B.  Det andra åhret,                                  tunno1/2.
C.  Höö af en myra och hårdwalsängh,            las  1/2.
      Fins folio 28 och ähr med C noterat.
      Höö af en hårdwalsäng, fins folio 26
      och ähr med 5 noterat,                             las  8.
      Åker der sammestädes,                      tunnor  5 25/32.
      Höö af en hårdwalsäng, fins folio 28
      och ähr med 6 noterat,                              las  6.
      Åker dher sammestädes,                    tunno11/16.
      Betheshager, finnes folio 26 med 7 noterat.
      En humblegård med 8 noterat, til       stänger  100.
      och fins folio 28.

      Hanss Staffansson i Ståckebroox, fins
      folio 17, äger helparthen1 af en hård-
      walsängh, som fins folio 28 och ähr
      med 9 noterat, höö til                               las  2.
      Mechel Persson i Fäggeby, fins folio 19
      undher nummero 5, äger dhen andra halfparten af förbemälte
      ängh med 9 noterat, höö til                       las  2.

( I vänster marginal:)
x i Sätherbygge fierdingen.


      Jöran Mechelsson i Betzbergzhyttan, fins fo-
      lio 27, äger höö af en godh hårdwalz-
      ängh med O noterat, kallas Alderbecken,       40 lass.
      Åker dher sammestädhes,                  tunnor  5 1/16.

      Hanss Jöransson i Betzbergzhytten, fins folio 31.
10. Äger höö af en hårdwallsängh,                  las  6.
      Åker dher sammestedhes,                  tunnor  1 15/16.

      Mass Tolsson ibidhem, fins och folio 31.
      Äger och en lijthen åkerwret med 11 note-
      rat,                                                     tunno9/16.
      Höö af en hårdwalsängh, fins folio 28
      och ähr med 13 noterat, kommer Saxewij-
      ken til som fins folio 21,                            las  3.
      En onyttigh skiöl som åhrligen rimnar och
      faller, fins folio 28 med 14 noterat.

      Till förbemälte by ähr skogh och mulebete til
      nötorften. Fijskewatn i en lijthen siöö, kallas
      Damsiön, ligger öster sydhe ifrån byn.
      Timber, näfuer och löfskogh intet på bysens
      äger uthan på Store Ålmeningen 2 1/2 mil
      wedh pass ifrån bålbyn. Squaltequarn bru-
      kas höst och wår. Sågh ingen.


(Karttext:)
Her möther en stor ängh, kallas Lijster ängen.
Leriord.
Ler iord.
Ler iord  iordh.
Leriord.

_______________
1Fel för halfparthen?