U1:267


(Rubrik:)
Säthers lähn.


      Notarum explicatio.

      Beethzbergzhyttan ähr
      alt skatte, mantalen ähre så mån-
      ga som efterfölier och renta
      alla tilhopa,                             spansäde  11 1/2.
16. Utsäde dhet ene åhret,                tunnor  7 9/16.
17. Det andra åhret alla tilhopa,        tunnor  3 7/8.
18. Höö uthi en hårdwalstäckt,
      alla tilhopa,                                       las  36.
      Åker dher sammestädes,            tunnor  5 13/16.
19. Höö uthi en hårdwalsängh,  
      alla tilhopa,                                       las  10.
20. Höö uthi en hårdwalstäckt
      och alla tilhopa,                                las  8.
      Åker dher sammestädes,            tunnor  2 5/8.
21. Höö af en hårdwalsängh och
      alla tilhopa,                                       las  12.
22. Höö af en ellack myra och
      hårdwalsängh, alla tilhopa,                las  3.

      Specialis explicatio.  

(Karttext:)
Ler jordh.
Ler jord.
Ler jordh.
Betz-bergz-hytte äger finnas folio 471.
Leriord.
Lerjord.
Leriordh.
Leriord.
Leriord.
Leriord.
Ler iord.
Leriord.
Ler jordh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_______________
1Tillskrivit med blyerts.