U1:269


(Rubrik:)
Säthers lähn.


     Notarum explicatio.

41. En fäbowall kallas Pinkewallen, kommer
      cronohemmanet Pinkebo til som fins i Bofiär-
      dingen folio 13, höö                                     las  8.

      Jöhan1 Jöransson i Hysshyttan, fins i Boofierdingen,
      folio 20, ägher höö af en fäbowall med 42 note-
      rat,                                                              las  6.

      En fäbwall2 med 43 noterat, kommer Olof
      Markusssoon till i Knifwe sochn och lig-
      ger förbemälte fäbowall ödhe så at ingen
      brukar honom.

      Andhers Persson i Tijskebooda, fins folio3
      23 i Sättrabyggefierdingen, ägher höö af
      en fäbowall med 44 noterat,                 las  1.

45. Suartwijken ähr itt tårp, nyligen af
      mark och moo uptaget för 25 åhr sedan
      och ähr ännu intet skatlagd, brukas af
      Simon finne. Höö af en hårdwalstäckt
      med 45 noterat,                                   las  8.
      Åker dher sammestädes,               tunno5/32.

46. Noch ett nybygdt torp för 30 åhr
      sedhan af mark och moo uprögdt och ähr
      ännu intet skattlagt, brukas af  Larss
      Hindrickson finne. Höö af täckten med 46
      noterat,                                               las  6.
      Åker dher sammestädes,               tunno15/32.
47. Noch höö af en hårdwalstäckt,            las  4.


48. En ny inlagder sued, kommer Jocum
      Isrelsson i Quista til som fins folio 24
      i Sättrabyggefierdingen, höö                las  1.

      Jöran Matzon i Kiörkelzbo, fins i Bofierding-
      gen folio 9, äger och en lijthen fäbo-
      wall med 49 noterat, höö                    las  1.

      Mass Jönsson i Ståckebro i Sättrabyg-
      gefierdingen, fins folio  17.
      Äger och höö af en fäbowall med 50
      noterat,                                             las  3.


(Karttext:)
Stora Lönwatn.
Stora Lönwatn.
Stora Lonwatn4.
Suart wijken.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_______________
1Fel för Johan?.
2Fel för fäbowall.
3Tillskrivit ovan med senare stil: paginering 184.
4Fel för Lönwatn.