U1:270


(Rubrik:)
Skiädwij sochn.


      Notarum explicatio.

51. Löthebroo ähr itt torp uptaget af
      marck och moo för 25 åhr sedhan, ähr
      ännu intet skattlagdt. Til bemälte torp
      fins lijthen legenheet bådhe med skogh och
52. ängh, höö af en myrewalsängh,                 las  4.
      Åker dher sammestädhes,                  tunno3/16.
53. Höö af hårdwalsängh,                             lass.
54. En åkerwret,                                      tunno1/16.
      Höö af samma wret,                                 las  1/4.
55. En fäbowall, kommer Prestebordet
      till i Skiädwe, höö.   paginering 189.       las  5.
56. Noch höö af en lijthen wall,                      las  2.
      En betheshage med 57 noterat.
      Larss Stighsson i Nygårdhen  se paginering 235 i Bo-
      fiärdingen, fins folio 22, ägher och höö af
      en fäbowall med 58 noterat,                     las  5.
59. Höö af en fäbowall, kommer Mure-
      mästarebo bådhe mantalen till som
      finnes folio 7 i Bofierdingen,                     las  10.
      En betheshage, kommer och förbemälte Mu-
      restareboo1 till och ähr med 60 noterat.
                                                se paginering 219.


      Erick Oloffsson i Forssa by Säthebygge-
      fiärdingen, fins folio 30. Ägher och en fä-
      bowall nyss inlagder och ähr änu ingen
      häfd på honom kommen och ähr med 61
      noterat.  Vide paginering 193.


(Karttext:)
Lönwatn.
Måssen.


_________________
Tillskrivit senare.
1Fel för Muremästarebo?