U1:271


(Rubrik:) Säthers lähn


Notarum Explicatio

1.    Ryggen ähr itt skatte tårp, skattat för 3
       stiger kohl, höö af törkteg med A noterad, las   8
       Åker i samma törkt                               tunno1/2
B.    Höö af en änges teppa                                las   2
C.    En åker wreet                                        tunno5/16
D.    Höö af en hårdwallz fäbowall, kommer
        Ånne skräddare till i Knifua sochn,             las   2

        Till förbemälte torp ähr skogh och mulebete godt
        Timber, näfuer och löfskogh till nötorften
        Fijske watn godt vthi Ryggen.


2.    Steen werken ähr itt skatte torp
       skattat för 4 stigher kol.
E.    Höö af törkteg,                                         las   20
       Åker dher sammestädhes                        tunnor 25/32          
       En beteshage medh F noteratt.
       Förbemälte torp kommer Mårthen Philipßon
       til i Grundsröö i Åfvansiöö sochn.
       Till förbemälte heman ähr skogh och mulebethe
       godt. Timber, näfuer och löffskogh till nötorf-
       ten. Fijskewatn vthi Stora och Lilla Löhn-
       watznet godt.


(Karttext:)

Scala vlnarum
Ryggen.
Stora Lönwatn
Sand iord.
Sand jord
Lilla Lönwatn
Ryggen.
Ryggen
Sandiordh


(Senare blyertsanteckning:)

Anno 1649