U1:273


<   >fuesons. 1642.
<   > fiärdingen utij Säthärs län och Tuna sochn.
                 Nummero 88, 101.
                 Kopparbergz lähn.