U1:5-6


(Rubrik:)
Kåpperbergz sochn och lähn.


      Notarum explicatio.

A.  Fremenneby ähr bergz
      frelsse, kommer wel:tt Per Han-
      son ibidem till, des ägor blifua så-
      lundha noterade och specifisera-
      de som föliger, nembligen.
B.  Åkeer lijnderna wthi täckten         Tunelandh.
      innehålla alla tilhope                       9 3/4
C.  Myre och hårdwals sloghen uthi
      förbemälte täckt, innehåller           3 1/4 
D.  En åkerwret nyligen upbru-
      kat af mark och moo, innehåller       1/2
      Summan på des ägor både
      i ondt och godt blifuer                    13 1/2 tunlandh.
      Men uthi godh och behållen jordh rech-
      nat bliffuer summan                        11 7/8 tunnor.
      Till förbemälte heman ähr skogh och mulebe-
      te rätt lijthet. Fijskiewantn1 godt.
      Quarn och sågh intet. Timber, näf-
      uer och löfskogh intet.
      Onyttige steenbackar med E noterade.

(Karttext:)
Skogh och mul.
Leer jordh.
Leer jordh.
Fremen by wijken.
Leer jordh.
Ler jordh.
Sandh jordh.
Ler jordh.
Skogh och mule bethe.
Fremeneby ähr på denna sijdan.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_________________
1Fel för Fijskiewatn.