U1:50


(Rubrik:)
Floda sochn, Sönnaby.

      Notarum explicatio

      Sönnaby är, skattegårdar  11.
A.  Oluf Andersson, hafuer markgäll         1 1/2 öre.
      Utsäde                                              2 3/16 tunnor.
B.  Jon Pedersson, markgäll                      3 1/4 öre.
      Utsäde                                              5 3/4 tunnor.
C.  Matz Erichsson, markgäll                    2 öre.
      Utsäde                                              6 9/16 tunnor.
D.  Pastor, markgäll.
      Utsäde                                              3 19/32 tunnor.
E.  Oluf Jönsson, markgäll.
      Utsäde                                              5 1/4 tunnor.
F.  Larss Ersson, markgäll                        2 öre.
      Utsäde                                              2 13/32 tunnor.
G.  Christopher Hallwardsson, markgäll.
      Utsäde                                              2 7/16 tunnor.
H.  Larss Persson, markgäll                      4 1/4 öre.
      Utsäde                                              4 3/4 tunnor.
I.   Peder Hallwardsson, markgäll             2 3/4 öre.
      Utsäde                                              5 9/16 tunnor.
K.  Jönss Pedersson, markgäll                  1 1/2 öre.
      Utsäde                                              3 1/8 tunnor.
L.  Jon Halwardsson, markgäll.
      Utsäde                                              2 5/16 tunnor.
M.  Larss Hallwardsson, markgäll.
      Utsäde                                              4 1/8 tunnor.
      Desse alle boo uthi byen, och de som efterföllia
      äre utjordz karlar.
N.  Per Jonsson i Hagan, markgäll.
      Utsäde                                               5/16 tunnor.
O.  Peder Matzson i Biörbo, markgäll.
      Utsäde                                               7/16 tunnor.
P.  Jon Knutzsson i Hagan, markgäll.
      Utsäde                                               1/8 tunnor.
Q.  Oluf Knutzsson i Hagan, markgäll.
      Utsäde                                               3/4 tunnor.
R.  Larss Olufsson i Måssell, markgäll.
      Utsäde                                               9/32 tunnor.
S.  Jon Erichsson i Måssell, markgäll.
      Utsäde                                               5/8 tunnor.
T.  Isach i Kyrkiebyn, markgäll.
      Utsäde                                               1/4 tunnor.
U.  Nilss Larsson i Biörbo, markgäll.
      Utsäde                                               1/4 tunnor.
      Timber och näfuerskog till fyllest, och muulbeet.
      Fishe och tämeligt gott.
      Sågh och miölequarn                          0. 
  
 (Framsidan sid 50:)

(Rubrik:)
Floda sochn, Sönnby.

(Under skalan:)
Scala ulnarum