U1:61


(Rubrik:)
Floda sochn, Haghan.


      Notarum explicatio.

      Haghan är gårdar       7.
A.  Nilss Olsson i Bro, markgäll                    I Broo.
      Utsäde              1 1/4 tunnor.
B.  Oluf Knutzson i Hagan, markgäll  4 öre.   I Hagan.
      Utsäde              7 1/8 tunnor.
C.  Olof  Jahansson, markgäll  2 1/2 öre.        I Hagan.
      Utsäde              8 1/2 tunnor.
D.  Hindrich Jörensson, markgäll  2 1/2 öre.    I Hagan.
      Utsäde              3 3/8 tunnor.
E.  Olof Jörensson, markgäll  4 öre.                I Hagan.
      Utsäde              9 3/8 tunnor.
F.  Per Jörensson, markgäll.
      Utsäde              1 11/16 tunnor.
G.  Oluf Andersson, markgäll  2 1/4 öre.        I Hagan.
      Utsäde              7 5/8 tunnor.
H.  Hanss Tronnesson, markgäll.                   I Biörbo.  Utsäde  3/16 tunnor.
I.    Jönss Persson, markgäll.                         I Sönnabyn.
      Utsäde               9/32 tunnor.
K.  Olof Essbiörsson, markgäll.                     I Bäckeby.
      Utsäde               1/16 tunnor.
L.  Per Jonsson, markgäll.
      Utsäde               1/4 tunnor.
M.  Larss Persson, markgäll.                         I Sönnabyn.
      Utsäde               3/32 tunnor.
N.  Per Jonsson, markgäll.                            I Haga.
      Utsäde               1 9/16 tunnor.
O.  Olof Jönsson, markgäll.                          I Sönnabyn.
      Utsäde                5/32 tunnor.
P.  Larss Ersson, markgäll.                           I Sönnaby.
      Utsäde                1/8 tunnor.
Q.  Jon Halwardsson, markäll1.                    I Sönnabyn.
      Utsäde                3/8 tunnor.
R.  Erich Nilsson, markgäll       1 3/4 öre.      I Hagan.
      Utsäde                3 tunnor.
S.  Larss Ersson, märkgäll.
       Utsäde               15/32 tunnor.
T.  Jon Halwardsson, markgäll.                    I Sönnabyn.
      Utsäde                3/16 tunnor.


      Notarum explicatio.

U.  Erich Nilsson, markgäll.
      Utsäde                5/32 tunnor.
W.  Jon Persson i Hagan, markgäll.
      Utsäde                1/16 tunnor.
X.  Olof Jönsson i Sonnaby2, markgäl.
      Utsäde                3/16 tunnor.
Y.  Larss Olsson i Måssell, markgäll.
      Utsäde                1/8 tunnor.
Z.  Isach Jonsson i Kyrkebyn, markgäll.
      Utsäde                1/8 tunnor.
25. Larss Olsson i Måssell.
      Utsäde                1/16 tunnor.
26. Larss Persson i Sönnaby, markgäll.
      Utsäde                1/4 tunnor.

Allehanda tarfueskog till fyl-
lest.
Fishewatn och tämmeligit gott.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


________________
1Fel för markgäll.
2Fel för Sönnaby.