U1:69


(Rubrik:)
Floda sochn.


      Notarum explicatio.

      Kyrkiebyn är skattegårdar       9.
A.  Jönss Pedersson, markgäll      3 1/2 öre.  I Bro.
      Utsäde             4 19/32 tunnor.
B.  Jsach Jonsson, markgäll          2 1/4 öre.  I Kyrkebyn.
      Utsäde             3 27/32 tunnor.
C.  Larss Jonsson, markgäll         1 1/2 öre.  I Kyrkebyn.
      Utsäde             1 11/32 tunnor.
D.  Mårten Nilsson, markgäll       3 öre.       I Kyrkebyn.
      Utsäde             4 29/32 tunnor.
E.  Nilss Olsson, markgäll.                           I Bro.
      Utsäde             2 11/32 tunnor.
+F. Peder Olsson, markgäll         3 öre.       I Bro.
      Utsäde             5 9/32 tunnor.
F.  Peder Olsson, markgäll          1 3/4 öre.  I Kyrkebyn.
      Utsäde             3 5/8 tunnor.
G.  Oluf Erichsson, markgäll        3 1/2 öre.  I Kyrkebyn.
      Utsäde             5 1/16 tunnor.
H.  Oluf Andersson, markgäll.                      I Sönnabyn.
      Utsäde              5/16 tunnor.
I.   Larss Persson, markgäll.                         I Sönnabyn.
      Utsäde              5/32 tunnor.
K.  Per Larsson, markgäll.                           I Kyrkebyn.
      Utsäde              3/16 tunnor.
L.  Jon Hallwardsson, markgäll.                    I Sönnabyn.
      Utsäde             3 3/2 tunnor.
M.  Oluf Persson markgäll           2 1/4 öre.   I Kyrkebyn.
      Utsäde             5 3/16 tunnor.
N.  Christopher Halwardsson, markgäll.       I Sönnabyn.
      Utsäde             1 1/16 tunnor.
O.  Erich Olsson, markgäll.                          I Måssell.
      Utsäde              5/32 tunnor.
P.  Jon Erichsson i Måssell, markgäll.           I Måssell.
      Utsäde              3/32 tunnor.
Q.  Larss Olsson, markgäll.                          I Kyrkebyn.
      Utsäde              1/8 tunnor.
R.  Larss Erichsson, markgäll.                      I Sönnabyn.
      Utsäde              21/32 tunnor.
S.  Jon Pärsson, markgäll.                           I Sönnabyn.
      Utsäde              1/16 tunnor.
T.  Knut Olsson, markgäll.                          I Sweby.
      Utsäde              1/4 tunnor.
U.  Matz Persson, markgäll.                        I Måssell.
      Utsäde              1/8 tunnor.


      Notarum explicatio.

W.  Peder Jonsson, i Kyrkebyn, markgäll.
      Utsäde              1 1/32 tunnor.
X.  Pastor, markgäll.
      Utsäde               5/16 tunnor.
Y.  Halward Jonsson i Måssell.
      Utsäde               1/8 tunnor.

Timber, näfuer och annan tarfue-
skog till fyllest.
Godh muulbeet.
Gott fishe.