U1:82


(Rubrik:)
Floda sochn.


      Notarum explicatio.

      Måssell är gårdar         6.
A.  Nilss Olofsson, markgäll.                         I Bro.
      Utsäde            13/32 tunnor.
B.  Erich Olufsson, markgäll   2.  3 pengar1.   I Måssell.
      Utsäde            4 25/32 tunnor.
C.  Erich Nilsson, markgäll.                           I Hagan.
      Utsäde            1/8 tunnor.
D.  Matz Andersson, markgäll   3/4 öre.         I Måssell.
      Utsäde            3 19/32 tunnor.
E.  Larss Olufsson, markgäll     2 öre.            I Måssell.
      Utsäde            3 3/32 tunnor.
F.  Halward Jonsson, markgäll   2 1/2 ore2.   I Måssell.
      Utsäde            4 13/32 tunnor.
G.  Jon Ersson, markgäll      3/4 öre.              I Måssell.
      Utsäde            3 1/16 tunnor.
H.  Per Jonsson, markgäll     3 3/4 öre.          I Måssell.
      Utsäde            6 13/32 tunnor.
I.   Jönss Persson, markgäll.                         I Bro.
      Utsäde            7/16 tunnor.

Skog och muulbeet till fyllest.
Sågequarne ingen.
Miölquarn är här till men
intz på bysens egor, utan hon
är liggiandes på allmänningen.
Denne by ligger mykit låg-
länt, så at floden gör stor
skada på åkren.
Här är och elack weesejord.

_____________
1Möjligen 2 öre 3 penningar?
2 Fel för öre.