U1:85


(Rubrik:)
Floda sochn, Sällia, Bäckeby och Sweby.

(Ovanför ramen:)
Sällia, Bekeby, Sueby.


      Notarum explicatio.

      Bäckeby är gård  1.   Sweby 1 gård.   Sällia 2 gårdar.
A.  Halward Essbiörsson, markgäl   3 1/2 öre.  J Backeby1.
      Utsäde         4 29/32 tunnor.
B.  Erich Olsson, markgäll.                              J Måssell.
      Utsäde          3/8 tunnor.
C.  Jon Persson, markgäll.                              J Sönnabyn.
      Utsäde          9/16 tunnor.
D.  Larss Persson, markgäl.                            J Sönnabyn.
      Utsäde          3/4 tunnor.
E.  Knut i Swebyn, markgäl   2 1/4 öre.           J Swebyn.
      Utsäde         4 25/32 tunnor.
F.  Jsach Jonsson, markgäll.                           J Kyrkiebyn.
      Utsäde         1 1/4 tunnor.
      Är gammall åkerjord och brukas
      nu för eng.
G.  Jon Halwardsson, markgäll   3 1/2 öre      J Sällia.
      Utsäde         7 1/32 tunnor.
H.  Per Olsson, markgäll.                              J Bro.
      Utsäde          1/8 tunnor.
I.   Halward Jonsson, markgäll.                     J Måssell.
      Utsäde          1/2 tunnor.
K.  Oluf Andersson markgäll  3 1/2 öre.        J Sällia.
      Utsäde         7 1/16 tunnor.
L.  Jönss Persson, markgäll.                          Sönnabyn.
      Utsäde          1/4 tunnor.
     
Skog och muulbeet till fyllest.
Gott fishe uthi elfuen.
_____________
1Fel för Bäckeby.