U1:pärminsida


Rewiderad och jämförd med registret och
jordeboken, i hwilken alla vid registreringen
förbigangne chartor finnas antecknade med  1 x.
Stockholm den 16:de december 1819.
                        Carl Stierwald.
                        Löjtnant och ingeniur.


Ånyo reviderad och jemförd med registret
och jordeboken samt utan anmärkning befunnen.
Stockholm  18   25/4   55.
                       Max Anderson.