U1:Register


1654. Landtmätarens Jonas Arffwedsons arbethe effter härads landzhöfdingen wälborne
herr Erich Flemingz befalningh angående några bergzmänshemman,
hwilkas åboer haffwa försedt sig emoot, Hans Kungliga Majistäts kohlordningh
och den igenom olaga kiöp öffwerträdt, uthi sitt kohlekiöpande.
                                          Prasenterat in aprili anno 1656.  Pingz.

Register         förfärdegat wid inventi 1701.

Lähn                          Sochner                     Byar.                                               Folio

Kopparbergs lähn.   Kopparbergs socken.   Fahlu stads ägor{ Wegebo hagen.     12.
                                                                                                Skuggar tägten     14.
                                                                   Morbygden{ med klockställarens        2.
                                                                                       tägt som ligger emellan.
                                                                   Lillian.                                                 4.
                                                                   Fremmeneby.                                     5.
                                  Wijka socken            Räfsareby                                           3.
                                                                   Lilla Lunåå.                                         7.
                                                                   Nygården                                          10.
Wester Dalarne          Floda socken             Biörbo                                              18.
                                                                   Sönnaby                                            42.
                                                                   Hagan.                                              54.
                                                                   Kyrckebyen                                      62.
                                                                   Måssell                                             77.  (77)
                                                                   Beckeby                                           85.
                                                                   Sällia                                                dito.
                                                                   Sweby                                             dito.
                                  Nääs socken             Uthby                                                99.
                                                                   Julebeck.                                         101.
                                                                   Prestegården.                                   110.
                                                                   Borg                                                114.
                                                                   Qwarnääs                                        124.
                                                                   Heda.                                              126.
                                                                   Tijna.                                               127.
                                                                   Storbyn.                                           133.
                                                                   Haga                                                146.
                                                                   Linda                                                148.
                                                                   Drefninge.                                         150.
                                                                   Beckeby                                           152.
                                                                   Engia.                                               155.
Säters lähn           Skiädwij socken              Gudormshyttan.                                 160.
                                                                   Småsbo.                                           162.
                                                                   Biurängan.                                        163.
                                                                   Skomakarebo.                                  165.
                                                                   Ingershyttan.                                     168.
                                                                   Rasiöbodan.                                      170.
                                                                   Kittemoran.                                       171.
                                                                   Tomtebo, med Stockebroo tägten.     173.
                                                                   Stockebro                                         175.
                                                                   Öfwersättra                                       177.
                                                                   Yttersättra                       }                181.
                                                                                     Tyskeboda.  
                                                                    Qwista                                             185.


Säters lähn                            Skiädwi socken           Kyrckebyen                                  186.
                                                                               Schädwe Prästegårdh                    189.
                                                                               Landa, Forsa kyrkjobyn}
                                                                               Forsaby                                         193.
                                                                               Stora Långhugen                            197.
                                                                               Årresta engiar                                 201.
                                                                               Smedsbo                                        202.
                                                                               Äfreckzhyttan}Åresta, Nedannoret  205.
                                                                                               och Nygården har ängar.
                                   med krono torpet Issiassbo. Giutarehyttan eller Löfåssen             207.
                                                                               Issiasbo eller Esaietorp                   dito.
                                                                               Nybergiet                                       dito.
                                                                               Löfåsgrufwa med Nyberget             210.
                                                                               Osmundsbo med äng till Forsen       214.
                                                                               Skinnarebo, Hysshyttan                   215.
                                                                               Skuggebo                                       216.
                                                                               Salemakarbo                                  dito.
                                                                               Krafsebo                                        217.
                                                                               Murmestarebo                                219.
                                                                               Kiörkiellebo                                    221.
                                                                               Giöthebo och Kiälleberg                  220.
                                                                               Moran                                            222.
                                                                               Smältartechtan                                224.
                                                                               Pinckebo                                        225.
                                                                               Kruckebo                                      dito.
                                                                               Ellingsbo                                         226.
                                                                               Marckusbo                                     227.
                                                                               Finneboda                                      228.
                                                                               Gamblegården                                229.
                                                                               Gullsmedsboo                                 230.
                                                                               Swenskeboda                                 dito.
                                                                               Bulteboda                                       231.
                                                                               Hushyttan                                       232.
                                                                               Trollebo                                          233.
                                                                               Nygården                                       235.
                                                                               Uppeboda ängiar                            239.
                                                                               Uppeboda                                      240.
                                                                        Nedannora med Juwijken och Baggetäkten 244.
                                                                               Åhresta                                           248.
                                                                               Annesta bys engiar                          251.
                                                                               Annesta                                          252.
                                                                               Kasseby                                         255.
                                                                               Faggeby1                                        256.
                                                                                                              Saxwiken      }
                                                                               Annesta hyttan                                 261.
                                                                               Forsen                                             262.
                                                                               Betsbergs ängar                               263.
                                                                               Betsbergs hyttan                              264 å 267
                                                                               Hellebo                                           268.
                                                                               Löthebo                                          270.
                                                                               Ryggen ett torp                                271.
                                                                               Dito Stenmercken                           dito.
                                                                               Fölliande torp äro i Tuna socken afmätte.
                                         Tuna socken                   Bäcken, Badstufwegården, Iberregårdh,                                                                                Backegården,
                                                                               Ryssetecht, Faysbacken, Broo, Holmbo,
Stora Haga, paginering 168.                                   Aspenäs, Kijshyttan, Smidsbo, Magnebo,
Mora,                            170.                                  Kolarbo, Damsiöbo, Kiällarbo, Löfsbo, Reds-
                                                                               Swensbo, Fiskarebo, Nyhyttan, Nyknutzbo,
                                                                               Matsbo, Eskelsbo, Högsweden, Westansiö,
                                                                               Nolanberg, Mårtensbo, Rostwendarbo, 
                                                                               Jacobsbo, Knutzbo                        274.

Reviderat och registrerat den 1 och 2 marti
                     Anno 1701.


________________
1Fel för Fäggeby?