U2:1Effterskrefne byar ähro i Tuna sochn öfwan
bron och i Brobyggie fiärdingen belägne
och afmäte såsom och til bochz
förde anno 1645.

Grönlindann,                                                folio   2.
Wästanån,                                                   folio   2.
Tächt,                                                         folio   4.
Fråsteboo,                                                  folio   5.
Hännebärget och Storesueden,                    folio   7.
Wäster Lerbächenn,                                    folio   8.
Öster Lerbächnn,                                        folio   9.
Sprackzkyia och Wallesta,                          folio   11.
Galtzbodha,                                                folio   12.
Hinsebodha,                                               folio   13.
Kutebo och Bäch,                                      folio   15.
Flodha,                                                       folio   16.
Gyllekyia,                                                   folio   17.
Uglebodha,                                                folio   18.
Mureboo och Näss,                                    folio   19.
Baggeboo,                                                  folio   20.
Tuikesta,                                                    folio   21.
Några stychen fäbodher,                             folio   22.
Lackesiön och några fäbodher,                    folio   23.
Hässebärghet och några stycken fäbodher,  folio   24.

Effterskreffne geometriska taflor ähre affmätte och afrijtade pro anno 1644.
Åhrby och een stoor engh, Röömyran benämd med nummer 1 noterat.
Österby, Grukarby och Broos ägor,  nummero 3 noterat.
Hyttinghe och Fornebyes ägor,          nummero 4 noterat.
Tröne ägor,                                      nummero 5 noterat.
Åssleby, Wästanwägs och Rogåkers ägor,  nummero 6 noterat.
Söderboo, Berga och Alderbeckz äger,      nummero 7 noterat.
Dombegården, Baggarfue, Wäderbackenn
och Jerppeboos äger,                                 nummero 8 noterat.
Jonssarfwe, Hälsarfwe, Backegården
och Wnder Bergegårdssenss äger,               nummero 9 noterat.