U2:101Hytting och Fornebys ägor
i Broobyggie fierdingen ofwan bron,
på detta cartet affrijttade och
deschriberade.  Nummero 4.  Anno 1644.