U2:102Tröne ägor i Broobyggie fierdingen
offwan broon, på detta cartet
affrijttade och deschriberade. Nummero 5. Pro anno 1644.