U2:103-4      Notarum explicatio.

      Store Tröne och Lille Tröne
      äre 8 skattehemman, alle tilhopa
                                                                       29 15/16. tunnor.
A.  Uthsäde det ena året, alla till-
      hopa,                                                         18 7/8  tunnor.
B.  Det andra året,                                           17 5/16  tunnor.
C.  Uthsädhe till samma åhrwäg,                       10 5/16  tunnor.
D.  Höö af enn skarp hårdwalseng,                   20  las.
E.  Obruckat åker af samma eng,                      1 3/16  tunnor.
F.  Höö af byengerna,                                       26  las.
      Åker uthi samma engar,                              3 11/16  tunnor.
G.  Samsäde uthi öster åkren,                           12 15/16  tunnor.
      Höö af samma tächt,                                   10  las.
H.  Höö af enn skarp hårdwals eng,                  14  las.
      Åker ibidem,                                              31/32  tunnor.
I.    Höö af enn hårdwals tächt,                         24  las.
      Åker af samma tächt,                                  7 1/8  tunnor.
K.  Höö af Lissle engen,                                   5  las.
      Åker ibdem1,                                              13/16  tunnor.
L.  Höö uthi Forssengen, med star
      och skarp hårdwals båtn be-
      blandat,                                                      16  las.
M.  Höö uthi Qwarnehagen, är af
      löten nyss inlager,                                        4  las.
N.  Höö af tompterna, alla tillhopa,                    10  las.
O.  Obruckat åker uthi Mactke-
      biur engen,                                                  7/16  tunnor.
      Höö af enn engesfiäl, der
      sammestädes,                                             1  las.
P.  Åker uthi Qwarnehagen med
      noterat,                                                       1 5/16  tunnor.
Q.  Åker uthi Neckiörs2 täppan,                       1/4  tunnor. 
      Höö af samma täppa, alla
      tillhopa,                                                      4  las.
R.  Höö af Knutz täppa,                                    1 1/2  las.
   
      Specialis.
      Uthi Store Tröne äga
      desze effterskrefne.


      Notarum explicatio.

1.   Jöran Pedherszonn ibidem,
      äger                                                            3 1/4  tunnor.
A.  Uthsäde det ena året,                                  2 1/16  tunnor.
C.B. Det andra året,                                         3  tunnor.
G.  Samsäde uthi östre åkren,                           1 3/8  tunnor.
      Höö der sammestädes,                               1 1/16  las.
I.   Höö uthi store sweden,                                2 5/8  las.
      Åker ibidem,                                               3/4  tunnor.
D.  Höö af enn skarp hårdwals eng,                  2 1/8  las.
      Obrukat åker ibidem,                                  1/8  tunnor.
F.  Höö af byengerna                                        2 11/16  las.
      Åker af samma engar,                                 13/32  tunnor.
H.  Höö af enn skarp hårdwals eng,                   1 9/16  als.
      Åker ibidem,                                               3/32  tunnor.
K.  Höö af Lissle ängiarna,                                9/16  las.
      Åker ibidem,                                              3/32  tunnor.
N.  Höö af tompterna med       noterat,             1 1/16  las.
O.  Obrukat åker af Mactkebiyre
      ängen,                                                         1/16  tunnor.
      Höö ibidem,                                                1/8  las.
L.  Höö af Fors engen,                                      1 3/4  las.
M.  Höö af Qwarnehagen,                                7/16  las.
P.  Åker ibidem.
Q.  Höö af Neckiörds täppan,                          7/16  las.
      Åker af samma täppa,                                 5/32  tunnor.
S.  Höö af Fahlebergz sweden,                          2 1/2  las.
T.  Höö af enn engies fiäl uthi
      Mactkebiurs engen, med staar
      och hårdwals båten beblandat,                     2  las.


      Notarum explicatio.

2.   Jöran Knutzonn ibidem,
      äger                                                            4  tunnor.
A.  Uthsädhe det ena året,                                2 1/2  tunnor.
B.C. Det andra året,                                         3 11/16  tunnor.
G.  Samsädhe uthi östre åkren,                          1 11/16  tunnor.
      Höö ibidem,                                               1 13/16  las.
I.   Höö af store sweden,                                   3 1/4  las.
      Åker ibidem,                                               15/16  tunnor.
D.  Höö af Faste giärdet,                                   3  las.
      Obrukat åker ibidem,                                  5/32  tunnor.
F.  Höö af byengerna,                                       3 7/16  las.
      Åker ibidem,                                              1/2  tunnor.
H.  Höö af enn skarp hårdwals eng,                  1 7/8  las.
      Åker ibidem,                                              1/8  tunnor.
K.  Höö af Lissle engiarna,                                21/32  las.
      Åker ibidem,                                              3/32  tunnor.
N.  Höö af tompterna,                                      1 13/16  las.
O.  Obrukat åker af Mactkebiur
       engan,                                                       1/8  tunnor.
      Höö ibidem,                                               1/8  las.
L.  Höö af Fors engen,                                      2 7/16  las.
M.  Höö af Qwarnehagen,                                1/2  las.
P.  Åker ibidem.
Q.  Höö af Neckiörs2 täppan,                           1/2  las.
      Åker ibidem,                                               5/32  tunnor.
      Höö af Store Lussan, fins afritat
                    och är med          noterat,              3  las.


      Notarum explicatio.

3.   Erick Olufszonn ibidem,
      äger och uthi forbemälte3 by                      3 tunnor landh.
A.  Uthsäde det ena året,                                  1 7/8  tunnor.
B.C. Det andra året,                                         2 3/4  tunnor.
C.  Samsäde uthi östre täckten,                         1 1/4  tunnor.
      Höö ibidem,                                                1  las.
I.   Höö af store sweden,                                   2 3/8  las.
      Åker ibidem,                                               11/16  tunnor.
D.  Höö af Faste gärdet,                                   2  las.
      Obrukat åker ibidem,                                  1/8  tunnor.
F.  Höö af byengerna,                                       2 5/8  las.
    
Åker ibidem,                                                3/8  tunnor.
H.  Höö af enn skarp hårdwals eng,                   1 7/16  las.
      Åker ibidem,                                               3/32  tunnor.
K.  Höö af Lissle engerna,                                 1/2  las.
      Åker ibidem,                                               3/32  tunnor.
N.  Höö af tompterna,                                       1  las.
O.  Höö af Mactkebiurs engen,                          1/8  las.
      Obrukat åker ibidem,                                  1/16  tunnor.
L.  Höö af Fors engen,                                      1 9/16  las.
M.  Höö af Qwarnehagen,                                 3/8  las.
P.  Åker ibidem.
Q.  Höö af Neckiörds2 täppan,                         3/8  las.
      Åker ibidem,                                               1/8  tunnor.
      Höö af enn stoor eng, kallas Lussen,
      fins afritat                  och är
      med          noterat,                                      3  las.

4.   Oluf Mårthenszon ibidem,
      äger uthi forbemälte3 by                              4 3/4  tunnor land.
A.  Uthsäde det ena året,                                  3  tunnor.
B.C. Det andra året,                                         4 3/8  tunnor.
G.  Samsädhe uthi östre täckten,                       2 1/32  tunnor.
      Höö ibidem,                                               1 9/16  las.
I.   Höö af store sweden                                   3 7/8  las.
      Åker ibidem,                                              1 3/16  tunnor.
D.  Höö af Faste giärdet,                                  3 1/8  las.
F.  Höö af byengerna,                                       3 7/8  las.
      Åker ibidem,                                               19/32  tunnor.
H.  Höö af enn skarp hardwals4 eng,                 2 3/16  las.
      Åker ibidem,                                               5/32  tunnor.
K.  Höö af Lissle engerna                                  13/16  las.
      Åker af samma enger,                                 5/32  tunnor.
N.  Höö af tompterna,                                       1 9/16  las.
O.  Höö af enn enges fiäl i Mactke-
      biur engen,                                                  1/8  las.
      Obrukat åker ibidem,                                  1/16  tunnor.
L.  Höö af Fors engen,                                      2 1/2  las.
M.  Höö af Qwarnengen,                                  5/8  las.
      Åker ibidem.
Q.  Höö af Neckiörds2 täppan                          5/8  las.
      Åker ibidem,                                               3/16  tunnor.
      Höö af store Lussan, fins af-
      rittat                       och är med
              noterat,                                               2  las.
      Höö af Biurbecks engen och
      är med          noterat,                                  2  las.


      Notarum explicatio.

      Förbemälte Oluf Mårthensson äger och
      åker uthi Hyttinge, fins afrijttat
      på den taflan med nummero      och
      är med          noterat.

      Noch äger förbemälte bonde några ägor
      uthi Rågåker och Wästanwäg,  finnes
      afrijttade och specificerade på den
      taflan med nummero      och äre med            noterat.

5.   Matz Pedherszon ibidem,
      äger och uthi forbemälte3 by                       4 3/4  tunnor land.
A.  Uthsäde det ena året,                                  3  tunnor.
B.C.  Det andra året,                                        4 3/8  tunnor.
G.  Samsädhe uthi östre täckten,                       2 1/32  tunnor.
      Höö der sammestädes,                               1 9/16  las.
I.   Höö af store sweden,                                  3 7/8  las.
      Åker ibidem,                                              1 3/16  tunnor.
D.  Höö af Faste giärdet,                                  3 1/8  las.
      Obrukat åker ibidem,                                  3/16  tunnor.
F.  Höö af byengerna,                                       3 7/8  las.
      Åker ibidem,                                               9/32  tunnor.
H.  Höö af enn skarp hardwals4 eng,                 2 3/16  las.
K.  Höö af  Lissle engerna,                                13/16  las.
      Åker ibidem.
N.  Höö af tompterna,                                       1 9/16  tunnor.
O.  Åker uthi Mactkebiur engen,                       1/8  tunnor.        
      Höö ibidem,                                               1/8  las.
L.  Höö af Fors engen,                                      2 1/2  las.
M.  Höö af  Qwarnehagen,                               5/8  las.
P.  Åker ibidem.
Q.  Höö af Neckiörds2 täppan,                         5/8  las.
      Åker ibidem,                                               3/16  tunnor.

6.   Oluf Knutzonn ibidem,
      äger och uthi förbemälte by                         2 3/4  tunnor landh.
A.  Uthsädhe det ena året,                                 1 11/16  tunnor.
B.C.  Det andra året,                                        2 1/2  tunnor.
G.  Samsädhe uthi östre täckten,                       1 3/16  tunnor.
      Höö der sammestädes,                                7/8  las.
I.   Höö af store sweden,                                   2 1/8  las.
      Åker ibidem,                                               21/32  tunnor5.
D.  Höö af Faste giärdet,                                   1 3/4  las.
      Obrukat åker ibidem,                                  3/32  tunnor.
F.  Höö af byengerna,                                       2 7/32  las.
      Åker ibidem,                                               11/32  tunnor.
H.  Höö af enn skarp hårdwals eng,                  1 9/32  las.
      Åker ibidem,                                               1/16  tunnor.
K.  Höö af Lissle engerna,                                 7/16  las.
      Åker ibidem,                                               1/16  tunnor.
N.  Höö af tompterna,                                       7/8  las.
O.  Obrukat åker af Mactkebiur engen,             1/16  tunnor.
      Höö ibidem af enn enges fiäl och
      med O noterat,                                            1/8  las.
L.  Höö uthi Fors engen,                                   1 7/16  las.


      Notarum explicatio.

M.  Höö af Qwarnehagan som är nyligen af
      löten inlagder, och är med myre och hård-
      wals båten beblandat,                                  3/8  las.
      Åker ibidem,                                               1/8  tunnor.
Q.  Höö af Neckiörds2 täppan,                          3/8  las.
      Åker ibidem,                                               1/8  tunnor.
      Höö uthi store Lussan med myre och hårdwals
      båten beblandat, fins                 ,                  3  las.
      Höö af enn enges fiäl uthi Krocknäässet,
      och är med Z noterat,                                  4 1/2  las.
      Höö af några tegar uthi teppe gärden,
      hwilcka finnas affrijtat och specificerade
      på den taflan med nummero     .

      Lille Tröne ähre 2 skattehem-
      man och är tilhopa med Store Tröne i tge6-
      skiffte både uthi åker och eng beläget.
7.   Jöran Anderszon ibidem, äger
      uthi förbemälte hemman                              3  tunnor landh.


      Notarum explicatio.

A.  Uthsäde det ena året,                                  1 15/16  tunnor.
B.C.  Det andra året,                                        2 3/4  tunnor.
G.  Samsädhe uthi östre täckten,                       1 1/4  tunnor.
      Höö ibidem,                                               1  las.
I.   Höö af store sweden,                                  2 3/8  las.
      Åker ibidem,                                              11/16  tunnor.
D.  Höö af Faste gärdet,                                   2  las.
      Obrukat åker ibidem,                                  1/8  tunnor.
F.  Höö af byengerna,                                       2 5/16  las.
      Åker ibidem,                                               3/8  tunnor.
H.  Höö af enn skarp hårdwals eng,                   1 7/16  las.
      åker ibidem,                                                3/32  tunnor.
K.  Höö af Lissle engerna,                                 1/2  las.
      Åker ibidem,                                               3/32  tunnor.
N.  Höö af tompterna,                                       1  las.
O.  Obrukat åker uthi Mactkebiur engen,           1/16  tunnor.
      Höö ibidem af enn enges fiäl med     noterat1/8  las.
L.  Höö af Fors engen,                                      1 9/16  las.
M.  Höö af Qwarnehagen,                                 3/8  las.
P.  Åker ibidem,                                                1/8  tunnor.
Q.  Höö af Neckiörds2 täppan,                         3/8  las.
      Åker ibidem,                                               1/8  tunnor.
      Höö af store Lussan, som fins afrijtat
                 och är med         noterat,                  1  las.
      Höö af Mactkemyre engen, fins afrijtat
      på den taflan med nummero       och är
      med         noterat,                                        4  las.
      Höö af Röömyran med star och hård-
      wals båten beblandhat, fins afrijtat
      den taflan med  nummero      och är med
      noterat.


      Notarum.

8.   Erick Jönsonn ibidem,
      äger uthi forbemälte hemman,                     4 7/16  tunnor land.
A.  Uthsäde det ena året,                                  2 13/16  tunnor.
B.C.  Det andra året,                                        4 3/32  tunnor.
G.  Samsädhe uthi östre täckten,                       1 7/16  tunnor.
      Der sammestedes höö,                                1 7/16  las.
I.   Höö af store sweden,                                   3 1/2  las.
      Åker ibidem,                                               1 1/32  tunnor.
D.  Höö af Faste giärdet,                                   2 7/8  las.
      Obrukat åker ibidem,                                  5/32  tunnor.
F.  Höö af  byengerna,                                      3 3/4  las.                                                              
      Åker ibidem,                                               9/16  tunnor.
H.  Höö af Daalengen med
      skarp hårdwals