U2:109Åsleby, Wästanwägh och
Rågåkers ägor, Broo-
byggie fierdingen ofwan broon
på detta cartet affrijttat
och deschriberade, pro anno 1644.

Nummero  6.