U2:117


Dumbegården, Baggarfwe,
Wäderbaken och Jerppeboos
ägor i Broobyggie fierdingen ofwan broon.
På detta cartet affrijttade och deschriberade. Pro anno 1644.

Nummero 8.