U2:118


Jonszarfwe, Hälszarfwe,
Backegården och under
Bergegårdzssens ägor i Broo-
byggie fierdingen ofwan bron
på detta chartet affrijttat
och deschriberade 1644.

Nummero  9.