U2:122


(Register:)

Effterskrefne byar ähro i Tuna sochn och
Amundzbärgz fiärdingen belägene
och mätne, dels anno 1645
och delz anno 1646.

Öffuer Medhwägha, finss                  folio          72.
Yter och Öfuer Gyrbergärdet,           folio          73.
Bomsarfue,                                       folio          74.
Brusala,                                            folio          75.
Welmora,                                         folio          76.
Ängie och Biörkian,                          folio          78.
Några stycken ängier, kallas Rijsängien
och Öfwer Näset,                            folio           79.
Öffuer Mora,                                   folio           81.
Smältaregårdenn,                             folio           82.
Wtan Haghe,                                   folio           83.
Söder Amunsbergh,                         folio           85.
Stora Norbärgzängien,                     folio           89.
Tälnebächssbodann,                         folio          88.
Nor Amundzbergz ängien,                folio          91.
Nor Amundzbergh,                          folio           93.
Näset,                                             folio           93.
Sohlbacken,                                    folio           94.
Kåpperslagaregården,                      folio          95.
Dufuenäset,                                     folio           96.
Gimmessbärke,                               folio           97.
Noch Gimmezbärke,                        folio           98.