U2:123


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum.

      Öffwer Mädhwägha ähr 1
      skatte hemman, der till ähr ingen sädes
      eller trädes åker, uthan täckteiordh och
      skattar tilhoppa för                                      8  spen.

      Generalis explicatio.
A.  Höö af hårdhewalz täcktan tilhoppa,            21 1/2  las.
      Åcker der sammastädes tilhoppa,                6 19/32  tunnor.
B.  Höö af enn lithen hårdhewalz ängh,              5  las.
      Åker der sammastädes, tilhoppa,                 5/8  tunner.
O.  Höö af en lithen hårdhewalz ängh tilhoppa,
      som fins afrijtat folio 73,                              4  las.
      Mädhwägia som fins afrijtat och describerat
      i Skomsareby fierdingen folio 132 med I noterat,  las  12.
      Åker der sammastädes tilhoppa,                 tunnor  2 1/8.

      Specialis explicatio.
4.  Mats Knutsson ibidem, skattar
      för                                              4 spän.
A.  Höö af hårdhewalz täcktan,                        10 3/4  las.
      Åker der sammastädes,                              3 9/32  tuner.
B.  Höö af enn lithen hårdhewalz ängh,              2 1/2  las.
      Åker der sammastädes,                               5/16  tunner.
O.  Höö af enn lithen hårdewalz ängh som fins
      afrijtat och describerat folio 73,                   2  las.
L.  Höö af denn hårdewalz täcktan uthi Ytter
      Mädhwäghia som fins afrijtat och describerat
      i Skomsareby fierdingen, folio 132,             6  las.
      Åker der sammastädes,                              1 1/16  tunna.
C.  Humblegårdh medh C noterat,                     70  stenger.


      Explicatio.

5.   Erick Jacobsson ibidem, skattar för             4  spän.
A.  Höö af hårdewalz täcktan,                           10 3/4  las.
      Åker der sammastädes,                               3 9/32  tunner.
D.  Höö af änges fiällar uthi samma täckt,          3/4  las.
      Åker der sammastädes,                               3/4  tunner.
B.  Höö af en lithen hårdhewalz ängh,                2 1/2  las.
      Åker der sammastädes,                               5/16  tunner.
O.  Höö af en lithen hårdhewalz ängh som fins
      afrijtat och describerat folio 37,                   2  las.
E.  Höö af den hårdhewalz täcktan som fins
      afrijtat och describerat folio 132,                 6  las.
      Åker der sammastädes,                              1 1/16  .
E.  Humblegårdh medh E noterat,                      70  stenger.

      Anders Gabrielsson i Öfwer Mora som
      fins describerat uthi Ammeszbärgz fierdingen
      folio 81, äger och höö af änges fiällar uthi
      täcktan medh F noterat, höö                        1 1/2  lass.

      Till förbemälte hemman ähr skogh till wedh och gierdssle
      till nötorfften. Mulebethe lithet. Timber,
      näfwer och löfskogh ingen på byssens ägor, uthan
      på Store Ålmenningen en stor mijll ifrån
      hemmannet. Fiskewatnn litet i Dale elfwan.
      Qwarn och sågh ingen.


(Karttext:)
Här mötter Ytter Girbergierditt.
Sandmylla.
Här mötter bergh och skogh på denna sidhan.
Dalle elffwan.
Lermylla.
Ytter Medhwägha ägor.