U2:125


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum.

      Bomssarffwe ähr 2 skatte hemman,
      skattade tilhoppa för           spannesäde       54 13/16.
      Der till ähr ingen sädhes eller trädhes åker
      uthan täckteiordh och ägia tilhoppa uthi
      täckttorna, hwilcka noteras och specificeras
      som effter fiölier.

      Generalis explicatio.
A.  Höö af enn godh hårdhewalz täckt, alla tilhoppa
      innehåller,                                                   las  28.
      Åker der sammastädes,                              tunna  6 1/4.
B.  Höö af twå hårdhewalz ängar tilhoppa,        las  16.
      Åker der sammastädes tilhoppa,                 tuna  4 1/16.
C.  Noch höö af hårdhewalz täcktan tilhoppa,   las  36.
      Åker der sammastädes alla tilhoppa,           tuner  9 5/8.
D.  Höö af enn myre och härdhewalz1 ängh tilhoppa,  las  4.
E.  Noch höö af en skarp hårdhewalz ängh tilhoppa,  las  6.
      Åker der sammastädes tilhoppa,                 tunner  2 3/16.     

      Specialis explicatio.
1.   Anders Oluffson ibidem, skattar
      för                                          spannesäde,  8 1/2.
A.  Höö af enn godh hårdhewalz täckt,              las  4 1/4.
      Åker der sammastädes,                              tunner  15/16.
B.  Höö af twå hårdhewalz ängar,                     las  3 1/4.
      Åker der sammastades2,                             tunner  11/16.
C.  Noch  höö af den hårdhewalz täcktan,         las  4 5/8.
      Åker der sammastädes,                               tunner  1 5/8.
D.  Höö af enn myre och hårdhewalz ängh,        las  1/2.
E.  Noch höö af en skarp hårdhewalz ängh,       las  7/8.
      Åker der sammastädes,                              tunner  5/16.
      Höö af en ängh som hafwer warijt uthlagdt på
      Löthan, hwilcken fins deschriberat och afrijtat folio 5,  las  2 1/2.
      Äger höö af enn elack myree och hårdhewalz ängh
      medh F noterat,                                          las  2.
      Höö af enn elack myrewalz ängh med G noterat,  las  1.
      Höö af enn myre och hårdhewalz ängh med H noterat,  las  2.
      Äger och höö af den ängesfiäll uthi Högswedhen,
      fins afrijtat och deschriberat folio 73 med 29 noterat,  las  3/4.
      Äger och åker såsom och ängh uthi Ytter Gerbergierdit,
      som fins deschriberat och afrijtat folio 73.
      Höö af en ängh med F noterat, fins folio 75,  las  2 1/2.
      Äger uthi Rijssängan, fins describerat folio 79 med Q noterat.

2.   Nils Larsson ibidem, skattar för          span  9.
A.  Höö af enn godh hårdhwalz tächt,                las  4 1/2.
      Åker der sammastädes,                              tunner  1 3/16.
B.  Höö af twå hårdhewalz ängar,                     las  3 3/8.
      Åker der sammastädes,                              tunner  13/16.
C.  Noch höö af den hårdhewalz tächtan,          las  4 3/4.
      Åker der sammastädes,                              tunna  1 3/4.
D.  Höö af en myre och hårdhewalz ängh,          las  5/8.
E.  Noch höö af en skarp hårdhewalz ängh,       las  1 1/8.
      Åker der sammastädes,                               tunner  3/8.
      Höö af en ängh med F noterat, fins folio 78,  las  1 1/2.
      Äger uthi den hårdhewalz baken medh P noterat, fins
      describerat folio 78 och doger till åker.

3.   Knut Matsson ibidem, skattar
      för                                            spannesäde  3 3/8.
A.  Höö af en godh hårdhewalz tächt,                las  1 3/4.
      Åker der sammastädes,                               tunner  7/16.
B.  Höö af twå hårdhwalz ängar,                        las  7/8.
      Åker der sammastädes,                               tunner  5/16.
C.  Noch höö af den hårdhewalz tächtan,          las  2.
      Åker der sammastädes,                              tunner  5/8.
D.  Höö af enn myre och hardhewalz1 ängh,      las  1/4.
E.  Noch höö af enn skarp hårdhewalz äng,       las  3/8.
      Åker der sammastädes,                              tunner  1/8.
      Äger och åker såsom och ängh uthi Ytter Gerbergierdiet
      som fins afrijtat och deschriberat folio 73.

4.   Jöns Andersson ibidem, skattar
      för                                            spännesäde  8 1/2.
A.  Höö af enn godh hårdhewalz täckt,              las  4 1/4.
      Åker der sammastädes,                              tunner  7/8.
B.  Höö af twå hårdhewalz ängar,                     las  2 1/2.
      Åker der sammastädes,                              tuner  11/16.


      Explicatio.

C.  Noch höö af den hårdhewalz täcktan,          las  4 5/8.
      Åker der sammastädes,                              tunner  1 5/8.
D.  Höö af enn myre och hårdhewalz ängh,        las  1/2.
E.  Noch höö af enn skarp hårdhewalz ängh,     las  7/8.
      Åker der sammastädes,                              tunner  5/16.
I.   Höö af enn lithen hårdhewalz täppa,             las  1/4.
      Höö af enn myre och hårdhewalz ängh, fins afrijtat folio 75
      ähr medh F noterat,                                    las  1 1/2.
      Höö af en ängesfiäll, fins afrijtat folio 73 med 29 noterat,  las  3.
      Höö af en ängh medh Q noterat, fins afrijtat folio 79,  las  2.

5-   Mårthen Nilsson ibidem, skattar
      för                                               spannesäde  5 1/4.
A.  Höö af en godh hårdhewalz täckt,                las  2 7/8.
      Åker der sammastädes,                               tuner  5/8.
B.  Höö af twå hårdhewalz ängar,                      las  1 1/4.
      Åker der sammastädes,                               tuner  9/16.
C.  Noch höö af den hårdhewalz tächtan,          las  3.
      Åker der sammastädes,                              tunner  7/8.
D.  Höö af en myre och hårdhewalz ängh,         las  3/8.
E.  Noch höö af enn skarp hårdhewalz ängh,     las  5/8.
      Åker der sammastädes,                              tunner  1/4.

6.   Pedher Jönsson ibidem, skattar
      för                                              spannesädhe  5 1/2.
A.  Höö af en godh hårdhewalz tächt,                las  2 7/8.
      Åker der sammastädes,                               tunner  5/8.
B.  Höö af twå hårdhewalz ängar,                      las  1 3/8.
      Åker der sammastädes,                               tunner  9/16.
C.  Noch höö af den hårdhewalz tächtan,           las  3 1/8.
      Åker der sammastädes,                               tunner  7/8.
D.  Höö af enn myree och hårdhewalz ängh,       las  7/16.
E.  Noch höö af enn skarpp hårdhewalz ängh,    las  5/8.
      Åker der sammastädes,                               tunner  1/4.
      Enn bethesshage medh R noterat.
      Humblegårdh medh L noterat,                     stenger  100.
      Äger enn qwarn, fins folio 76 medh Å noterat.

8.   Meckiell Pålsson ibidem, skattar
      för                                                  spannesädhe  4 1/2.
A.  Höö af enn godh hårdhewalz täckt,              las  2 1/4.
      Åker der sammastädes,                               tunner  1/2.
B.  Höö af twå hårdhewalz änghar,                    las  1.
      Åker der sammastädes,                               tunner  7/16.
C.  Noch höö af den hårdhewalz tächtan,           las  2 1/2.
      Åker der sammastädes,                               tunner  3/4.
D.  Höö af enn myree och hårdhewalz ängh,      las  3/8.
E.  Noch höö af en skarp hårdhewalz ängh,       las  1/2.
      Åker der sammastädes,                               tuner  3/16.
      Höö af en tithen3 hårdhewalz täppa med M noterat,  la1/4.
      Enn bethesshaghee medh N noterat.
      Humblegårdh med L noterat, till                   stenger  100.

9.   Lars Öluffson4 hafwer bygdt sigh
      uthtwr bälbyn5 bårt uthi täcktan och
      kallas förbemälte nybyghningh Blecketorppet, äger
      och uthi Bomssarffwa och skattar för spannesädhe  2 1/2.
A.  Höö af enn godh hårdhewalz täckt,              las  1 3/8.
      Åker der sammastädes,                               tunn1/4.
B.  Höö af twå hårdhewalz ängar,                      las  5/8.
      Åker der sammastädes,                               tuner  3/16.
C.  Noch höö af denn hårdhewalz tächtan,         las  1 3/8.
      Åker der sammastädes,                               tunner  5/16.
D.  Höö af en myree och hårdhewalz ängh,        las  1/8.
E.  Noch höö af enn skarp hårdhewallz ängh,     las  1/4.
      Åker der sammastädes,                               tunn1/16.
      Enn bethesshaghee medh O noterat.
F.  Höö af enn skarp hårdhewalz ängh, ähr och medh
      myra beblandat, fins afrijtat folio 75,            las  1/2.
      Höö af en ängesfiäll, fins afritat folio 73 med 29 noterat,  la1/2.
(En överstruken rad:)
                                                                          Transport.

Lateris        Notarum                       explicatio.

      Lars Jöransson i Walmora som
      fins deschriberat folio 77, äger och uthi
      Bomssarffwa och skattar för                spannesäde  4 1/2.
A.  Höö af enn godh hårdhewalz tächt,              las  2 1/4.
      Åker der sammastädes,                               tunner  1/2.
B.  Höö af twå hårdhewalz ängar,                      las  1.
      Åker der sammastädes,                               tunner  7/16.
C.  Noch höö af den hårdhewalz tächtan,           las  2 1/2.
      Åker der sammastädhes,                             tunner  3/4.
D.  Höö af enn myre och hårdhewalz ängh,        las  3/8.
E.  Noch höö af en skarpp hårdhewalz äng,       las  1/2.
      Åker der sammastädhes,                             tuner  3/16.

      Oluff Elgiansson i Täl-
      nebäckzbodha och fins deschriberat folio 87 med nummero 4.
      Äger och uthi bidem, och skattar för    spannesäde  3 1/16.
A.  Höö af enn godh hårdhewalz tächt,              las  1 5/8.
      Åker der sammastädes,                              tuner  1/4.
B.  Höö af twå hårdhewalz ängar,                     las  3/4.
      Åker der sammastädes,                              tuner  5/16.
C.  Noch höö af den hårdhewalz tächtan,          las  2 1/2.
      Åker der sammastädes,                              tuner  7/16.
D.  Höö af en myree och hårdhewalz ängh,        las  3/16.
E.  Noch höö af enn skarp hårdhewalz äng,       las  1/4.
      Åker der sammastädes,                              tunn1/16.

      Till åfwanbemälte by ähr skogh till wedh
      och gierssle till nötorfftan. Mulebethe lij-
      tet. Tijmber, näfwer och löffskogh
      ingen på byssens ägor uthan på Store Ål-
      menningen en stor mijll ifrån bålbyn.
      Fijsheewatnn uthi Dale elfwan såsom och
      uthi Wal ånn. Qwarn och sågh ingen.


(Karttext:)
Här möther skogh och mulebethe.
Ler mylla.
Kallas Wal ånn.
Leriord.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh öfuer alt.
Rijss-ängan påå denna sidhan.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Myre och hård-walz ängh.
Här mötta Gierbergierds ägor på denna sidhan.


__________________
1Fel för hårdhewalz.
2Fel för sammastädes.
3Fel för lithen.
4Fel för Oluffson.
5Fel för bålbyn.