U2:126


(Rubrik:)
Amussbergz fierdinghen.


      Notarum explicatio.

1.   Brwsala ähr 2 3/4  skatte hemman och
      kiöpt ifrån cronan till skatte, der till
      fins ingen sädhes eller trädes åker uthan täckte-
      iordh, och skattar tilhoppa för spannesäde   24.
A.  Åker af hårdhewalz täcktan,                        tunner  12 13/16.
      Obruckat åker der sammastädes,                tunner  2 1/16.
      Höö der sammastädes,                                las  36.
B.  Noch höö af en hårdhewalz täckt,                las  8.
      Obruckat åker der sammastädes,                tuner  2 1/2.
C.  Höö af enn skarp hårdhewalz täppa,            las  4.
      Åker der sammastädes,                              tunner  1 29/32.
D.  Åker af enn täppa,                                      tunner  3/4.
      Betheshaghe medh E noterat.

      Desse effterskriffne uthi Bomssarfue som
      finnas deschriberade folio 74, ägia tilhoppa
      uthi enn myree och hårdhewalz ängh som hafwer
      för warijt uthlagdt till mulbethe, höö till,        las  4 1/2.

      Anders Oluffsson ibidem, äger uti
      samma ängh hwilcken ähr med F noterat, höö  las  2 1/2.


      Notarum explicatio.

      Jönss Andersson i Bomsarffua som
      fins och describerat folio 74, äger och och uthi
      samma ängh medh F noterat,                       las  1 1/2.

      Lars Oluffson i Blecketorppet som fins
      deschriberat folio 74, höö af samma ängh med F noterat,  las  1/2.


      Lars Jöransson i Walmora som fins deschriberat
      folio 77, äger och höö af enn ängesfiäll med G noterat,  las  2 1/2.
      Åker af enn täppa medh H noterat,              tuna  1/8.

      Nils Ingemarsson i Walmora som fins och
      deschriberat folio 77, äger och höö af enn ängesfiäll
      medh I noterat,                                           las  3.

      Til åffwanbemälte by ähr skogh till wedh och gierssle
      till nötorfftan. Mulebethe godt. Timber, näfwer
      och löfskogh ingen på byssens ägor uthan på Store
      Ålmenningen en stor 1/2 mijll ifrån bålbyn. Fijske-
      watnn lithet uthi Wal ånn. Qwarn och sågh ingen.


(Karttext:)
Här mötter skogh och mulebethe.
Tiern.
Här mötta Wall-mora ägor på denna sidhan.
Ler-iordh.
Hård och myrewals ängh.
Obrukad leriordh.
Leriordh.
Här mötter skogh och mulebethe påå denna sidhan.
Wal ånn.
Leriordh.
Här möther bergh och skogh.
Wal ånn.
Obrukad leriordh.
Här mötter Biörcken.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.